9 dec

Crafoordsalen, Alnarp

Disputation Andreas Nicolaidis Lindqvist

disputationer |

Andreas Nicolaidis Lindqvist försvarar sin avhandling "“Managing coupled human and natural systems (CHANS)- The case of water”

Opponent:
Professor Giuliano Di Baldassarre, Uppsala Universitet

Betygskommitté:
- Professor Jan Franklin, MacGill University, Canada
- Professor Jennie Barron, SLU-Uppsala
- Docent Ursula McKnight (SMHI),


Kontaktinformation