13 dec
14 dec

Elite Park Hotel och Växjö konserthus, Växjö och digitalt

Södra Sveriges växtodlings- och växtskyddskonferens | Växjömöte

interna händelser | seminarier, workshops |

Välkomna till 2022 års upplaga av Södra Sveriges växtodlings- och växtskyddskonferens.

Syftet med konferensen är att förmedla de senaste försöksresultaten och aktuell kunskap för södra Sveriges växtodling, som underlag för rådgivning och utbildning kommande vinter och odlingssäsong.

Studenter vid SLU får kostnadsfritt följa konferensen digitalt. Anmälan görs i anmälningsformuläret.

Läs rapporterna från tidigare års möten

Fakta

Tid: 2022-12-13 09:00 - 2022-12-14 15:00
Ort: Växjö och digitalt
Lokal: Elite Park Hotel och Växjö konserthus
Arrangör: SLU Partnerskap Alnarp. Programmet utarbetat tillsammans med Jordbruksverket och Hushållningssällskapen i Skåne, Halland och Kalmar-Kronoberg-Blekinge.
Sista anmälningsdag: 28 november 2022
Mer information:

Anmäl dig via detta anmälningsformulär

Konferensen hålls på:

Elite Park Hotel och Växjö Konserthus                             
Västra Esplanaden 14                                                                 
SE 352 31 Växjö                                                                            
TEL: +46 470 70 22 45                                                                       
VÄXEL: +46 470 70 22 00     

Länk för digitalt deltagande skickas till anmälda ett par dagar innan konferensen.                                                                


Program

2022-12-13, tisdag

Kl.

Föredrag

Föredragshållare

09:00

Kaffe/te och ostfralla serveras

 

 

 

Inledning

Moderator: Håkan Schroeder

09:30

Välkommen till den 50:e sydsvenska växtodlings-
och växtskyddskonferensen 2022

Håkan Schroeder
SLU Partnerskap Alnarp

09:40

Försöksåret 2022. Kort rapport från året som gått. Utveckling av försöksverksamheten.

Magnus Nilsson, HS Skåne

Cristian Nilsson, HS Halland

 

Tema: Årets specialtema

Moderator:  Göran Bergkvist

09:55

Marknader, ekonomi och växtodling i en föränderlig omvärld

Helena Hansson, SLU

10:25

Panel diskussion

Gunilla Frostgård, Jordbruksverket

Per Germundsson, Lantmännen

Sebastian Remvig, SLU

10:40

Kaffe/te/smoothie/juice serveras

 

 

Tema: Ogräs

 

Moderator: Göran Bergkvist, Iris Feuerhahn

11:00

Årets ogräsförsök och resistens

Iris Feuerhahn, Jordbruksverket

11:20

How does resistance evolve and what can we expect from it in the future?

Harry Strek

HRAC (Herbicide Resistance Action Committee)

11:50

IWM measures and their effect on blackgrass population dynamics.

Alexander Menegat, SLU

12:10

Diskussion

 

12:30

Lunch

 

13:30

Varför så höga skördenivåer 2022?

Göran Bergkvist, SLU

13:50

Diskussion

 

 

Tema: Växtskydd

Moderator: Louise Aldén, Gunilla Berg

14:00

Svampförsök i stråsäd

Markus Pedersen och Kerstin Wahlquist, HIR Skåne,

Louise Aldén och Gunilla Berg, Jordbruksverket

14:45

Kaffe/te/kaka serveras

 

 

15:15

Växtskydd  - kort och långt perspektiv

Gunilla Berg, Jordbruksverket

15:40

Håll koll på skadegörarna i fält med e-tjänsten Prognos och Varning

Therese Christerson, Jordbruksverket, Kerstin Wahlquist,  HIR Skåne

16:00

Resultat från en treårig observationsstudie på Alternaria i potatis

Linnea Stridh, SLU

16:25

Bör och kan användningen av potatisbladmögelfungicider minskas?

Lars Wiik, HS Skåne

16:50

Diskussion

 

17:00

Slut och tack för idag

 

 

 

 

19:00

Konferensmiddag

 

 

 

 

2022-12-14, onsdag

Kl.

Föredrag

Föredragshållare

08:00

God morgon och välkommen

Håkan Schroeder

 

Tema: Växtnäring

Moderator: Gunnel Hansson.

Emma Hjelm, Jordbruksverket

08:05

Fosfor och kalium i årets gödslingsförsök i stråsäd

Gunnel Hansson, HS Skåne

08:25

Hur skulle vi kvävegödslat maltkorn och höstvete 2022?

Patrik Laxmar, HIR Skåne

08:45

Kväveformens betydelse för effektiviteten

Ingemar Gruvaeus, Yara

09:05

Kartering av kadmium och koppling till halt i gröda

Karl Adler, SLU

09:15

Kaffe/te/ostfralla serveras

 

09:45

Nya analysmetoder för markkartering och aktuellt från gödslingsförsök i sockerbetor.

Rikard Andersson, NBR

10:05

Jordbruk och AI i klimatets tjänst

Fredrik Hansson, HS Skåne,

Andreas Oxenstierna, T-kartor

10:30

Target-N: kvävekomplettering med fjärranalys

Henrik Stadig, HS Västra

10:50

Bensträckare

 

 

Tema: Raps

Moderator: Paul Leteus, HS Skåne

11:00

Försök växtnäring, svamp, tillväxtreglering

Albin Gunnarsson, Svensk Raps

11:35

Insektbetning höstraps

Anna Gerdtsson, Jordbruksverket

11:50

Diskussion

 

12:00

Lunch

 

 

Tema: Vall och grovfoder

Moderator: Linda af Geijerstam, HS Kalmar, Kronoberg, Blekinge

13:00

Kvävegödsling till vall

 

Anne-Maj Gustavsson, SLU

13.35

Green Valleys – foder från grön bioraffinering

 

Elisabet Nadeau, SLU och HS Sjuhärad

 

13.55

Bensträckare

 

14.05

Växtproteinfabriken på Alnarp

Sven-Erik Svensson, SLU

14.25

Tidigt skördad höstsådd helsäd – avkastning och kvalitet för olika arter och skördetidpunkter.

Per-Anders Andersson, Lantmännen

14.35

Konkurrenskraft hos nya timotej- och ängssvingelssorter.

Per-Anders Andersson, Lantmännen

14:55

Avslutning av konferensen

 

15:00

Slut och tack för idag.

Nästa Södra Sveriges växtodlings- och växtskyddskonferens är planerat till

11 och 12 december 2023.

 

 

Kaffe/te/kaka serveras