29
sep
Boksläpp, Alnarp slott

Boksläpp: Samarbete i den skånska myllan – Akademi, näringsliv och samhälle från Alnarps horisont

evenemang |

Utvecklingen av SLU Alnarp ur ett samverkansperspektiv både internt och externt beskrivs i boken ”Samarbete i den skånska myllan – Akademi, näringsliv och samhälle från Alnarps horisont”.

Författarna, Roland von Bothmer, Anders Nilsson och Lisa Blix Germundsson har en lång erfarenhet från akademi och samverkan vid SLU i Alnarp. De ger i boken en fördjupad beskrivning av framväxt och utveckling av SLU Partnerskap Alnarp men behandlar även andra delar i utvecklingen av samarbeten i relation till SLUs verksamhet i Alnarp.
 
Boken bygger på författarnas egna erfarenheter, dokumentstudier och intervjuer där även externa aktörer har getts möjlighet att ge sin bild av utvecklingen med fokus på jordbruk och trädgård. Det är utveckling från 1980-talet och framåt som boken i huvudsak tar avstamp ifrån och kan sägas vara en fördjupning av boken SLU – Ett universitet mitt i samhällets utveckling utifrån ett Alnarps- och samverkanssammanhang.

OBS! Ingen anmälan krävs.

Fakta

Tid: 2022-09-29 15:00 - 17:00
Ort: Boksläpp, Alnarp slott
Arrangör: SLU Partnerskap Alnarp i samarbete med Tejarps förlag

Program

15.00 Välkommen, dekan Christina Lunner Kolstrup och verksamhetsledare Håkan Schroeder (Stora sessionssalen).

15.10-15.50 Författarna och förlaget har ordet i ett samtal om bokens bakgrund, framväxt och innehåll.

16.00-17.00 Mingel med möjlighet att se och köpa boken (Slottets matsal).


Kontaktinformation

Håkan Schroeder
Verksamhetsledare, SLU Partnerskap Alnarp
hakan.schroeder@slu.se, 040-41 51 33, 070-317 69 53