17 nov

Crafoordsalen, Navet, Alnarp

Improving and predicting storability of Swedish apples with IAD and improved storage conditions

disputationer |

Joakim Sjöstrand, institutionen för växtförädling, försvarar sin avhandling med titeln "Improving and predicting storability of Swedish apples with IAD and improved storage conditions".


Kontaktinformation

Lotta Malmborg, Fakultetshandläggare
Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds och växtproduktionsvetenskap, kansli, Utbildningscentrum
lotta.malmborg@slu.se, +4640415025