1 feb
2 feb

Uppsala

Workshop: EU:s framtida skogsövervakning

evenemang | konferenser | seminarier, workshops |

Den 1-2 februari står SLU som värd för en workshop där temat är framtidens skogsövervakning inom EU.

Den 1-2 februari 2023 arrangerar SLU en workshop om framtida skogsövervakning inom EU, kopplad till pågående process om ny EU-lagstiftning. Deltar gör särskilt inbjudna intressenter och delegater från EU:s medlemsländer.

Ämnet som avhandlas är framtidens EU-övergripande skogsövervakning, och hur denna bör utformas. Workshopen blir därmed en direkt uppföljning på den som genomfördes i tjeckiska Kutná Hora i september 2022.

Workshopen har namnet Workshop towards harmonized forest monitoring and reporting och genomförs i anslutning till ett regeringsuppdrag till SLU/skogsfakulteten under hösten 2022, som går ut på att bistå med expertstöd och att ta fram kommunikationsmaterial kopplat till lagstiftningsprocessen.

Fakta

Tid: 2023-02-01 - 2023-02-02
Ort: Uppsala
Arrangör: SLU