16 mar

Loftets bankettsal, Uppsala

Återvätning av dränerad torvmark och torvtäkt i Sverige – konsekvenser för klimat, ekosystem och samhälle

seminarier, workshops |
våtmark med himmel ovan

Välkommen till ett seminarium med fokus på återvätning av organogen dränerad skogs- och jordbruksmark och täktad torvmark. Syftet med seminariet är att öka kunskapen i samhället om dessa marker med hänsyn till miljö- och samhällseffekter såsom till exempel växthusgasutsläpp, biodiversitet, vattenbalans och rekreation, samt produktion av biomassa (paludikultur).

Var? Uppsala, Campus Ultuna, Loftets bankettsal
När? 16 mars kl 09.00-16.00 
Anmälan: Fyll i formuläret nedan senast 13:e mars. Avanmälan sker via mejl till markmiljo-webb@slu.se 

Klimatutmaningen, och på lång sikt inte minst de ekologiska utmaningarna, kommer att allt kraftigare påverka de areella näringarna i Sverige. Detta syns tydligt i de nu pågående förhandlingarna om EU:s nya klimatlagstiftning, i EU:s nya taxonomi för hållbar utveckling och i allt starkare förväntningar på att markanvändningen i EU ska bli mer klimateffektiv.

Denna utveckling påverkar inte minst torvanvändare samt jord- och skogsbruk som utnyttjar torvmarker. Dessa har därför ett behov av att orientera sig inför framtiden och hitta kunskapsbaserade vägar framåt för att förena höga miljökrav och en hållbar biomassaproduktion.

Under seminariet vill vi förmedla kunskap om torvanvändning och återvätning av dränerade torvmarker. Vi kommer att diskutera för- och nackdelar för ekologisk funktionalitet såsom klimat, biologisk mångfald, vattenbalans och samhälle vid återvätning av organogen dränerad skogs- och jordbruksmark och täktad torvmark, samt identifiera frågeställningar för framtida forskningsprojekt.

Länkar för mer information

Fortlöpande miljöanalys vid SLU

Anmälan

De uppgifter du registrerar här kommer att behandlas av SLU för att administrera din anmälan eller ditt besök. Läs mer om behandling av personuppgifter på www.slu.se/personuppgifter.

För kännedom: fotografering kan komma att ske, med syftet att i SLU:s olika kommunikationskanaler beskriva universitetets verksamhet. Om du INTE vill vara med på bild måste du meddela fotografen detta på plats.

Fakta

Tid: 2023-03-16 09:00 - 16:00
Ort: Uppsala
Lokal: Loftets bankettsal
Arrangör: SLU fortlöpande miljöanalys, NEOVA, Ecoloop & TorvForsk
Sista anmälningsdag: 13 mars 2023
Pris: Gratis. Vi bjuder på fika och lunch.

Program

8.30 Registrering, kaffe och välkomstfralla

9.00 Välkommen och introduktion till dagen
Sabine Jordan, Forskare, Institutionen för mark och miljö och koordinator för klimat programmet inom fortlöpande miljöanalys (SLU)

Björn Frostell, Professor emeritus och senior konsult, Ecoloop

9.20 Torv och torvanvändning från olika perspektiv

Varför använda torv? Torv som resurs
Stefan Östlund, NEOVA

Torv som växtsubstrat
Miriam Dovrén, Eriksbo plantskola

Torv som strö
Eva von Heideken, Årets klimatbonde 2022

10.20 Paus med kaffe

10.45 Återvätning från olika perspektiv

Lagstiftning
Helena Stenemo, Länsstyrelsen i Uppsala län

Naturvård
Niclas Lignell, BirdLife Sweden

Myndighetsperspektiv
Matti Ermold, Naturvårdsverket
Hillevi Eriksson, Skogsstyrelsen

Forskning
Sabine Jordan, SLU

12.00 Lunch

13.00 – 16.00 Diskussionspass med fika kl 14.30

Under diskussionen diksuterar vi konsekvenser för klimat, ekosystem och samhälle till följd av återvätning av torvmark och efterbehandling av torvtäkt.


Kontaktinformation

sabine.jpg

Sabine Jordan

Forskare vid institutionen för mark och miljö
+4618671946
sabine.jordan@slu.se