14 apr

Alnarp, Crafoordsalen och Zoom

Disputation Lisa Blix Germundsson

disputationer |

Fakta

Respondent: MSc Lisa Blix Germundsson
Opponent: Senior Research Associate, PhD Hycenth Tim Ndah, Department of Communication and Advisory Services in Rural Areas, University of Hohenheim, Stuttgart, Germany, and Department of Farm economics and Ecosystems services, the Leibniz Centre for Agricultural Landscape Research (ZALF), Müncheberg, Germany.
Tid: 2023-04-14 09:00
Ort: Alnarp, Crafoordsalen och Zoom
Mer information:

Disputationen går att följa på Zoom. Kontakta i god tid handledare Håkan Jönsson, hakan.l.jonsson@slu.se, för inloggningsuppgifter.

Pressmeddelande