19 apr

Uppsala

Hur kan Fyrisån ändra färg från dag till dag?

evenemang |
Tre provrör med olika grumliga vatten. Foto.

Alla har vi nog lagt märke till hur olika Fyrisåns vatten kan se ut vid olika tillfällen. Oftast ser den mest ut som en någorlunda klar grönbrun soppa, men ibland växlar färgen på någon dag till något som mer ser ut som café latte. Hur kan det komma sig?

SLU mäter sedan 2018 vattenkvaliteten kontinuerligt med sensorer i Fyrisåns utlopp. Detta är som komplement till den vanliga månadsvisa provtagningen med labanalyser. Sensormätningarna visar på den stora dynamiken i vattenkvalitet som man missar med den ordinarie provtagningen.

Framför allt efter regn kan man se hur grumligheten ökar kraftigt när lerpartiklar spolas ut från kringliggande landskap. Grumligheten kan påverka organismerna i vattnet negativt. Delvis är det en naturlig process, men grumligheten påverkas mycket av hur vi odlar jorden. Med bättre odlingsmetoder kan vi minska grumligheten. 

Med sensorerna mäter vi också temperaturen i vattnet. Under våren kan vi då följa hur temperaturen närmar sig 6°C, den temperatur då aspen börjar vandra upp.

På Aspens dag kommer forskare Jens Fölster presentera SLU:s arbete med mätningar i Fyrisån och med att minska påverkan från jordbruket. Jens kommer prata i Pumphuset vid Islandsfallet i Uppsala.

Aspens dag är ett arrangemang av Biotopia, Upplandsstiftelsen, Uppsala kommun, Pumphuset, SLU, Fyrisåns vattenförbund.

Program

Program för Islandsfallet

16:00 Försnack

Vi pratar om vad det finns för fiskar i Fyrisån och hur vi vet vad som finns där.

16:30 Ryssjan vittjas

Upplandsstiftelsens personal visar upp fiskar som fångats i nätstruten som fästs i fisktrappans mynning. Fiskarna mäts och märks med PIT-tags och släpps ut för vidare färd uppför Fyrisån.

Program för Pumphuset

17:00 Hur kan Fyrisån ändra färg från dag till dag?

Jens Fölster presenterar