4 maj

Operaterrassen, Operakällan, Stockholm

Vad vill vi med hyggesfritt skogsbruk?

interna händelser | seminarier, workshops |

SLU Future Forests, Skogforsk och Skogsstyrelsen i samarbete med Skogstekniska klustret arrangerar ett nytt seminarium på temat hyggesfritt skogsbruk.

Syfte

Belysa motiv och drivkrafter för ett mer varierat skogsbruk och diskutera hyggesfritt som en del i detta. Innehållet för dagen kommer att växla mellan föredrag och gemensamma diskussioner med utgångspunkt i de olika perspektiv som finns för att skapa ökad förståelse för möjligheterna med hyggesfritt skogsbruk.

Talare

Erik Brandsma, vd Sveaskog

Sveaskogs syn på framtidens skogsbruk.

Henrik Andersson, medlemschef Södra

Drivkrafterna bakom Södras medlemmars ökade intresse för hyggesfritt skogsbruk

Malin Brännström, chef för Silvermuseet och INSARC

Samiska landskapsperspektivet och vad hyggesfria metoder kan bidra med.

Stefanie Schmidt, ansvarig över riktlinjerna för Closer to Nature Forestry, EU-kommissionen

Synen på skogsbruk och regelverkens påverkan på svenskt skogsbruk.

Mer information

Inbjudan till seminariet om hyggesfritt skogsbruk, PDF

Fakta

Tid: 2023-05-04 10:00 - 16:00
Ort: Stockholm
Lokal: Operaterrassen, Operakällan
Arrangör: SLU Future Forests, Skogforsk och Skogsstyrelsen
Sista anmälningsdag: 26 april 2023
Pris: 600 kronor exklusive moms
Mer information:


Kontaktinformation