13 jun

Crafoordsalen, Navet, Alnarp

Quantifying internal and external influences on Swedish farmers’ strategic choices and performance outcomes

disputationer |

Jozefine Nybom, institutionen för människa och samhälle, försvarar sin avhandling med titeln "Quantifying internal and external influences on Swedish farmers’ strategic choices and performance outcomes".


Kontaktinformation

Lotta Malmborg, Fakultetshandläggare
Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds och växtproduktionsvetenskap, kansli, Utbildningscentrum
lotta.malmborg@slu.se, +4640415025