23 feb

Crafoordsalen, Navet, Alnarp

Determination, characterisation and combination of novel resistance genes to stripe and stem rust in wheat

disputationer |

Rimsha Ashraf, institutionen för växtförädling, försvarar sin avhandling med titeln "Determination, characterisation and combination of novel resistance genes to stripe and stem rust in wheat".


Kontaktinformation

Lotta Malmborg, Fakultetshandläggare
Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds och växtproduktionsvetenskap, kansli, Utbildningscentrum
lotta.malmborg@slu.se, +4640415025