31 maj

Crafoordsalen, Navet, Alnarp

Adolescent outdoor life and well-being

disputationer |

Mark Wales försvarar sin avhandling med titeln "Adolescent outdoor life and well-being".


Kontaktinformation

Lotta Malmborg, Fakultetshandläggare
Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds och växtproduktionsvetenskap, kansli, Utbildningscentrum
lotta.malmborg@slu.se, +4640415025