SLU-nyhet

Lantbrukets förmåga i kristider uppmärksammas stort i media

Publicerad: 16 december 2016

Under den gångna veckan har Sveriges bristande livsmedelsberedskap fått stort utrymme i media. Diskussionen har tagit avstamp i en SLU-rapport om hur Sveriges livsmedelsförsörjning skulle drabbas av en avspärrning. Genom djupintervjuer har författarna bland annat tagit reda på hur länge Sverige skulle kunna upprätthålla matproduktionen om det blev krig i dag.

– Vår rapport publicerades redan i mitten av oktober, men den här veckan har den fått stor spridning genom ett radioreportage, säger Camilla Eriksson, som leder ett forskningsprojekt finansierat av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och forskningsplattformen Framtidens lantbruk vid SLU.

Nyhetsrapportreringen började med inslag i Ekot samt ett längre inslag i P1-morgon i måndags med inslaget "Sverige illa förberett för en långvarig kris", där bl.a. Camilla Eriksson intervjuades. Ämnet uppmärksammades sedan av flera stora och mindre ledarredaktioner runt om i landet.

En av rapportens slutsatser är att en långvarig kris, till exempel ett krig med stoppad import av insatsmedel såsom bränsle och handelsgödsel, i princip skulle slå ut stora delar av den svenska livsmedelsproduktionen.

Bakgrunden till rapporten är att den statliga planeringen för livsmedelsberedskap upphörde helt vid mitten av 1990-talet, i samband med Sveriges inträde i EU. Livsmedelsberedskap var dessförinnan en prioriterad del av efterkrigstidens jordbrukspolitik, och staten höll lager med livsmedel och insatsmedel till jordbruket i sådan mängd att jordbrukets produktion, tillsammans med en omläggning av kosten, skulle klara av en flerårig avspärrning. I och med ett nytt försvarspolitiskt beslut 2015 ska planeringen av det civila försvaret, där livsmedelsförsörjningen ingår, återupptas.

Kontaktperson

Camilla Eriksson, forskare
Institutionen för stad och land
Sveriges lantbruksuniversitet
018-67 25 68, camilla.eriksson@slu.se

Rapporten

Hur skulle Sveriges lantbruk drabbas vid en avspärrning? Publ. 2016.
Rapporten sammanfattar forskningsresultat från projektet Kan vi producera mat i händelse av kris? Sårbarhet och resiliens på gårdsnivå i svenskt lantbruk.

Exempel på medieuppmärksamhet

P1-Morgon: Sverige illa förberett för en långvarig kris

Ekot: Svenskt jordbruk skulle slås ut av långvarig kris

Svt nyheter: Ny rapport: Akut matkris hotar vid krig

DN: Vår beredskap är usel

Radio Sweden: Can Sweden act on Aleppo, fake news and how farming is vulnerable to crisis

ATL: Matförsörjningen kräver krisplanering