SLU-nyhet

Australiska skadeinsekter är petiga när det gäller jäst

Publicerad: 23 oktober 2017

Ett nytt samarbetsprojekt mellan SLU och forskare i Australien har upptäckt oväntade interaktioner mellan skadeinsekter och jästsvampar. Det har varit känt sedan länge att många insekter attraheras till jäst på grund av deras höga innehåll av protein och andra viktiga näringsämnen. Jästsvamparna utsöndrar i sin tur flyktiga doftämnen för att locka till sig insekter som kan transportera jästsvamparna till nya näringsrika substrat såsom frukt och nektar. Det aktuella projektet visade dock att vissa insekter inte nöjer sig med vilken jäst som helst.

Flugan Bactrocera tryoni är ett stort problem för fruktodlare i Australien och orsakar skördeförluster motsvarande hundratals miljoner kronor varje år. Forskningsteamet ville ta reda på vilka jästsvampar som är naturligt förekommande i tarmen hos B. tryoni larver, vilken roll dessa jästsvampar spelar i fluglarvernas utveckling samt vilken inverkan doften hos olika jästsvampar har på äggläggningsbeteendet hos parade flughonor.

De två jästarterna Hanseniaspora uvarum och Pichia kluyveri isolerades konsekvent från B. tryoni larver som samlats in från fruktodlingar i sydöstra Australien. Dock visade det sig att fluglarverna endast kunde livnära sig på H. uvarum men inte P. kluyveri. Trots detta så undvek parade B. tryoni honor att lägga sina ägg på substrat som innehöll H. uvarum men inte om substratet innehöll P. kluyveri. Studien publicerades nyligen i den vetenskapliga tidskriften Journal of Chemical Ecology.

Forskarna bakom studien hoppas nu att resultaten ska kunna användas för att utveckla doftfällor som fruktodlare i Australien sedan kan använda för att kontrollera populationerna av B. tryoni och på så sätt minska behovet av kemiska bekämpningsmedel.

Läs mer på den engelska sidan.


Kontaktinformation

Tomas.Linder@slu.se, 018-673210