SLU-nyhet

”Satsa mer på livsmedelsforskning”

Publicerad: 04 februari 2017

SLU välkomnar att regeringen nu höjer ambitionerna inom livsmedelsområdet. Det är mycket efterlängtat, skriver Erik Fahlbeck, vicerektor för samverkan, i ett debattinlägg I Land Lantbruk.

"Regeringens livsmedelsstrategi anger viktiga mål för den svenska livsmedelssektorn. Om dessa mål ska förverkligas krävs en omfattande kraftsamling i många olika delar av sektorn och inte minst krävs samordnade insatser.

Det kanske mest centrala för att utveckla sektorn till en betydligt mer kunskapsintensiv, innovationsdriven och växande bransch som bidrar till att uppfylla svenska miljömål och FN hållbarhetsmål är dock stora och uthålliga investeringar. Låt oss hoppas att regeringen kraftfullt bidrar till att skapa villkor och förutsättningar som leder till just detta", skriver Erik Fahlbeck bl a i artikeln.

http://www.lantbruk.com/debatt/satsa-mer-pa-livsmedelsforskning


Kontaktinformation