SLU-nyhet

Biologiska bekämpningsmetoder mot skadeinsekter i ekologisk äppelproduktion

Publicerad: 04 april 2017

En stor utmaning i ekologisk äppelodling är att skydda frukten från skadeinsekter. De ekonomiska marginalerna är små inom intensiv äppelproduktion med höga investerings-, arbetskrafts- och insatsmedelskostnader och det behövs ny kunskap för att säkra skörden. Intresset för att ställa om till ekologisk äppelodling ökar också. Detta motiverade odlare, rådgivare och forskare att tillsammans utveckla och utvärdera effektiva växtskyddsstrategier inom det här projektet.

Gruppen av odlare, rådgivare, forskare och intressenter inom äppelbranschen har tillsammans identifierat vilka utmaningar som är mest relevanta att börja arbeta med. Äppelstekeln identifierades av odlarna som en allvarlig skadeinsekt för vilken växtskyddstrategierna är bristfälliga. Gruppen har därför under tre års tid övervakat äppelstekelns flygningsmönster i äppelodlingarna och undersökt om nederländska och schweiziska prognosmodeller fungerar under sydsvenska förhållanden.

Gruppen har även utvärderat modellerna genom att bekämpa enligt prognosen med ett växtbaserat växtskyddsmedel från busken Quassia amara (Kvassia). Man har också testat att bekämpa äppelstekeln genom att tillsätta en insektspatogen svamp, Beauveria bassiana, till jorden när äppelstekelns larver söker sig dit för övervintring.

Övervakning av äppelstekeln visade sig vara effektivt och att använda bekämpning med kvassia enligt prognosmetoden, som nu behöver en förvaltare för att metoden ska kunna inkluderas i rådgivningstjänsten. Kvassian har dessutom visats sig ha effekt mot bladlöss och odlarna försöker nu få till stånd en registrering av Kvassia i Sverige. Den insektspatogena svampen, Beauveria bassiana gav inte entydig effekt utan det behövs ytterligare forskning för att utreda om åtgärden är en tillfredsställande bekämpning mot äppelstekeln.

I gruppen har intresset och kunskapen kring gynnandet av nyttodjur med hjälp av växter i äppelodlingen ökat och kräver vidare forskning som kan ta fram rätt kombination av växter för rätt nyttodjur samt en skötselplan. Projektet har genererat ett fortsatt samarbete bland odlarna och ett flertal nya forskningsprojekt som i samverkan med odlare, rådgivare och växtskyddsföretag bygger vidare på de identifierade forskningsfrågorna.

Eva Salomon