SLU-nyhet

Fördjupat SLU-engagemang för Agenda 2030

Publicerad: 05 juni 2017

År 2030 ska världens länder ha uppnått de globala målen för hållbar utveckling. Nu har ett femtiotal myndigheter i Sverige gått samman för att bidra till att förverkliga den samhällsomställning som krävs. SLU var det första av de svenska universiteten som skrev under den gemensamma avsiktsförklaringen.

Agenda 2030 och de 17 globala målen för hållbar utveckling antogs i september 2015 av FN:s generalförsamling. Målen ska vara uppnådda senast 2030 och syftar till att göra framsteg inom en rad områden, såsom fattigdom och livsmedelsförsörjning, utbildning och hälsa, klimatförändringarna samt hållbar användning av hav och landbaserade ekosystem.

För att bidra till de globala målen, såväl i Sverige som globalt, har ett femtiotal svenska myndighetschefer antagit en gemensam avsiktsförklaring om arbetet med Agenda 2030. Genom ett närmare samarbete och med gemensamma projekt vill myndigheterna öka takten i genomförandet av agendan. Alla kan bidra till en bättre framtid där ingen lämnas utanför, står det i avsiktsförklaringen, som nu även undertecknats av SLU som första av de svenska universiteten, tätt följt av Göteborgs universitet.

I Sveriges rapportering till FN:s "High Level Political Forum" i New York har SLU bidragit med exempel på hur universitetet arbetar med mål 14: Hav och marina resurser. SLU deltar även i FN:s Havskonferens 5–9 juni, som ska driva på genomförandet av mål 14 och bidra till att fler tar ansvar för havens framtid.

Mer information

Länk till avsiktsförklaringen (pdf hämtas från Sida:s webbplats)

Läs mer om SLU:s arbete med Agenda 2030 på SLU Globals webbplats

Webbplats på svenska inom FN:s utvecklingsprogram, UNDP

Kontaktpersoner

Ylva Hillbur, vicerektor, internationella relationer 040-41 50 32, 076-115 41 34, ylva.hillbur@slu.se

Göran Adelsköld, miljöanalyssekreterare, planeringsavdelningen 018-67 15 56, 070-626 15 56, goran.adelskold@slu.se


Kontaktinformation