SLU-nyhet

Grankotterost – ett hot mot Sveriges fröproduktion

Publicerad: 29 augusti 2017

Svampen grankotterost kan orsaka problem i granfröplantager då angripna kottar inte producerar frön. Nu tar forskare från SLU och Skogforsk reda på mer om svampens biologi och hur den kan bekämpas för att säkra tillgången på granfrön i ett nytt projekt.

I Sverige produceras årligen 200 miljoner granplantor varje år. Ungefär hälften av dem kommer från förädlat granmaterial. Tyvärr råder det idag brist på grankottefrön. En bidragande orsak till bristen är svampsjukdomen grankotterost. Grankotterost (Thekopsora areolata) orsakas av en svamp som värdväxlar mellan gran och hägg. På granen angriper den framförallt kottarna och en angripen grankotte producerar inga livskraftiga frön.

Nu leder Åke Olson från institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi på SLU ett nytt projekt tillsammans med andra forskare från SLU och Skogforsk.

– Vi tar reda på hur långt svampen sprider sig med hjälp av genetiska markörer och undersöker hur nära släkt olika grankotterostsvampar är med varandra. Vi har sett att de sprider sig över stora områden och att det finns ett genetiskt utbyte mellan Sverige och våra grannländer, säger Åke Olson.

Spara

Spara

Spara

I ett annat projekt undersöker forskarna vilka svampar som lever inuti kottarna. De här svamparna skulle i framtiden kunna användas kunna användas som biologiska bekämpningsmedel mot grankotterost.

– Med det här projektet hoppas vi på att hitta nya, effektiva sätt att bekämpa grankotterosten för att säkra grankotteproduktionen och stödja svenskt skogsbruk, säger Åke Olson.


Kontaktinformation

Åke Olson

ake.olson@slu.se

018-671876

Sidansvarig: cajsa.lithell@slu.se