SLU-nyhet

Prisad artikel om män och jämställdhetsinsatser

Publicerad: 13 juni 2018
Workers.jpg

SLU-forskare prisas för ”Årets internationella publikation 2017”. I den belönade artikeln undersöker forskarna, tillsammans med kollegor från Luleå Tekniska Universitet, hur män inom skogssektorn förstår, skapar mening och motstånd mot olika former av jämställdhetsinsatser. Artikeln som bygger på ett omfattande enkätmaterial publicerades under förra året i tidskriften Men and Masculinities. Utmärkelsen delades ut i samband med Forum för Arbetslivsforsknings (FALF) årliga konferens.

Artikeln, med titeln: ”The discursive resistance of men to gender equality interventions: negotiating ‘unjustness’ and ‘unnecessity’ in Swedish forestry”, utgör en del av ett större forskningssamarbete kring genus och jämställdhet inom skogssektorn mellan forskare vid Skogsfakulteten vid SLU i Umeå och vid Luleå Tekniska Universitet. Samarbetet bygger bland annat på tre större gemensamma projekt med nära anknytning och interaktion med skogssektorns organisationer. Dessa har gett upphov till ett antal vetenskapliga publikationer, rapporter, den populärvetenskapliga boken Den öppna skogen samt det digitala verktyget Förändringsrutan.

Elias Andersson, som är en av författarna, är glad över priset:

-       Det känns roligt att vårt arbete och den skogliga arbetslivsforskningen uppmärksammas, framförallt utifrån frågor kring genus och jämställdhet. Inom det skogliga området så har dessa frågor fått ett stort intresse under de senaste åren, och detta är ett viktigt erkännande av dessas vetenskapliga relevans och vårt strategiska arbete.

Genom FALF-priset uppmärksammas svensk arbetslivsforskning som återfinns i ett internationellt sammanhang. Bidraget skall ha varit publicerat i en internationell tidskrift/internationellt förlag under innevarande år, dvs 2017, och genom hög vetenskaplig kvalitet synliggjort svensk arbetslivsforskning och svenska förhållanden.

Motivering

Publikationen har lämnat ett betydande bidrag till vår förståelse av mäns diskursiva motstånd mot jämställdhetsåtgärder i arbetslivet.

Studien teoretiska och metodologiska perspektiv, med skogsbrukets arbetsplatser som empiriskt exempel, är viktigt bidrag genom dess fokus på den roll som det organisatoriska sammanhanget har i handlingar av diskursivt motstånd och nyanserat därigenom förståelsen för detta motstånd.

Värdefulla praktiska implikationer ges genom att visa hur männen ansåg sig bejaka jämställdhet i allmänhet, men samtidigt beskriva branschens konkreta jämställdhetsaktiviteter som orättvisa och onödiga.

Artikelns resultat är därmed ett viktigt bidrag för att förstå betydelsen av förhandlingar och diskursivt och indirekt motstånd på lokala arbetsplatser och arbetsmiljöer när det gäller motstånd mot ökad jämställdhet. 

Prisets bedömningsgrupp bestod av:

  • Margareta Oudhuis, Professor i arbetsvetenskap, Högskolan i Borås
  • Jan Johansson, Professor i arbetsvetenskap, Luleå tekniska universitet.
  • Gunnar Aronsson, Professor i psykologi, Stockholms universitet 
  • Stefan Tengblad, Professor i företagsekonomi, Högskolan i Skövde
  • Håkan Hydén, Professor i rättssociologi, Lunds universitet
  • Annika Härenstam, Professor i arbetsvetenskap, Göteborgs universitet

 

Johansson, K, Andersson, E., Johansson, M. & Lidestav, G. (2017) The discursive resistance of men to gender equality interventions: negotiating ‘unjustness’ and ‘unnecessity’ in Swedish forestry, Men and Masculinities.
http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1097184X17706400


Kontaktinformation