SLU-nyhet

SLU-projekt valt av EU som ”success story”

Publicerad: 23 augusti 2018

EU Horizon 2020 har valt projektet B3Africa till en “success story”. Projektet leds av professor Erik Bongcam-Rudloff, SLU.

Uppkomsten av sjukdomar som ebola pekar på behovet av global samordning av forskning kring hälsorisker, inte minst ett behov av standardisering. Men det finns ett problem: regioner lagrar och hanterar biologiska prover (biobanker) olika.

Vävnadsprover, genetisk information och andra viktiga biologiska data behöver hanteras på samma sätt, oavsett källlan. IT-system som används för att bearbeta proverna och analysera data – bioinformatik – måste vara kompatibla. Forskare och laboratorier måste följa samma metoder för att säkerställa att resultaten är tillförlitliga.

– Vi var i desperat behov av ett globalt standardiserat tillvägagångssätt för att se till att, oavsett var sjukdom eller hälsokriser bryter ut, forskningen snabbt kan reagera, i vetskap om att alla är på samma sida, säger Erik Bongcam-Rudloff. Tack vare EU: s stöd till vårt B3Africa-projekt, och att vi har arbetat med våra forskningspartner, har vi skapat en plattform med tekniska och intellektuella resurser för att överbrygga europeiska och afrikanska biobanker och biologisk forskning.

I B3Africas bildar sju länder ett internationellt konsortium, bland andra Kenya, Nigeria, Sydafrika och Uganda, och man har integrerat tillgänglig programvara, tjänster och verktyg för öppen källkod samt offentliga databaser för användning av afrikanska och europeiska biobanker och forskningsinstitutioner.


Kontaktinformation