SLU-nyhet

Minskad biologisk mångfald kan öka risken för sjukdomsspridning

Publicerad: 18 december 2019
Porträttbild av Magnus Magnusson.

Sjukdomar som sprids av djur riskerar att öka om den biologiska mångfalden minskar. I en översiktsstudie har forskare nu sett att detta samband gäller på flera olika geografiska nivåer; såväl lokalt som globalt.

En del sjukdomar, som sorkfeber och borrelia, sprids mellan djur och från djur till människa. Något som reglerar i vilken omfattning smittan sprids är hur många arter som finns i ett område – den biologiska mångfalden. När det finns konkurrens mellan arter minskar ofta smittspridningen.

- Vi vet att det finns ett generellt samband mellan minskad biologisk mångfald och ökad smittspridning, det har visats förut och det ser vi igen när vi gör denna nya genomgång av artiklar, säger Magnus Magnusson, postdoktor vid SLU, institutionen för vilt, fisk och miljö.

Låt oss ta sorkfeberviruset som exempel. Skogssorken är det djur som bär på viruset, det sprids sedan mellan skogssorkar. Finns det bara skogssorkar i ett område är risken stor att smittan får spridning, men finns också andra arter i området så bromsas spridningen. Samma princip gäller bland annat för borrelios eller borrelia som sjukdomen ibland kallas.

- Det vi har gjort i denna studie är att testa styrkan av denna koppling för att se om den skiljer sig mellan olika geografiska nivåer; alltså både i din närmiljö såväl som på lands-, kontinent- eller global nivå, säger Magnus Magnusson.

Viktig kunskap i bevarandearbete

Genom att gå igenom data från studier världen över som i fält studerat sambandet mellan biologisk mångfald och risk för sjukdomsspridning har han tillsammans med forskare från Sveriges lantbruksuniversitet och Cary Institute of Ecosystem Studies sett att sambandet gäller på alla geografiska nivåer. Detta trots att hypotesen var att sambandet skulle försvinna eller minska i styrka på en global nivå, där man trott att exempelvis klimatet påverkar sjukdomsspridning mer än biologisk mångfald.

Denna kunskap är viktig att ha med sig i diskussioner om bevarandearbete, där målet är en förbättrad biologisk mångfald även över länder och större områden.

- Om vi behåller en högre biologisk mångfald i ett område verkar det vara så att vi minskar risken för smittspridning i det området, säger Magnus Magnusson.