SLU-nyhet

Rekordmånga träd dödades av granbarkborre 2018

Publicerad: 24 maj 2019

Den extremt torra och varma sommaren 2018 gynnade barkborrarna samtidigt som torkan stressade träden, vars försvarsförmåga minskade. Framförallt var det under den senare delen av sommaren som granar dödades av granbarkborre. Rapportera dina iakttagelser till Skogsskada.

År 2018 angreps och dödades 3-4 miljoner kubikmeter växande granskog av granbarkborre i Götaland, enligt skogsstyrelsens uppskattning.

En enkel beskrivning av vad som hänt är att några träd angreps under försommaren. I dessa skedde en kraftig förökning och när den nya generationen kläcktes och svärmade under juli-augusti har ytterligare många träd dödats.

Detta är den största uppskattade volym granbarkborredödade träd under ett enskilt år. Sedan 1995 övervakas granbarkborre i delar av landet med feromonfällor och kantträdsinventering.

Rapportera till Skogsskada

Resultat från övervakning av granbarkborre

Information från Skogsstyrelsen om granbarkborre


Kontaktinformation

Mats Jonsell, forskare och samverkanslektor
Institutionen för ekologi, SLU
mats.jonsell@slu.se, 018-672876, 072-208 63 59

Åke Lindelöw, Fältentomolog
Institutionen för ekologi, SLU
ake.lindelow@slu.se  018-672337, 070-6433317  

Sidansvarig: anna.lundmark@slu.se