SLU-nyhet

Hitta och vårda hänsynsträden

Publicerad: 18 juni 2019

För ungefär 25 år sedan började man lämna kvar fler träd vid avverkningar. Frågan är vad som händer när naturvårdshänsynen nu är på väg att försvinna in i gallringsskogen. Delphine Lariviere är hänsynen på spåren, först ut är ekarnas nytta som evighetsträd.

VID EN avverkning lämnas över fem procent av träden kvar av naturvårdsskäl. Det är ridåer längs vattendrag, enstaka evighetsträd/naturvårdsträd, högstubbar, lövträd i sanka partier och andra trädgrupper. Direkt efter avverkningen sticker hänsynen ut som utropstecken. Den är lätt att identifiera både vid efterföljande
föryngring och röjning. Därefter blir det värre.
I EN tät gallringsskog med gran kan den ursprungliga hänsynen vara svår att upptäcka av den som kör skördaren. En av flera metoder som testas är att med hjälp av laserscanning få in hänsynen på kartorna som vägleder
skördarföraren. Nästa fråga är hur den ska skötas.

Läs hela Nyhetsbrevet HÄR


Kontaktinformation