SLU-nyhet

SLU-doktor skrev Sveriges bästa avhandling i oorganisk kemi

Publicerad: 17 juni 2019

Elizabeth Polido Legaria, som disputerade vid SLU 2018, mottog i fredags Anna Sundström award vid Oorgandagarna 2019, Sveriges största möte för oorganiska kemister. Priset delas ut för den mest framstående doktorsavhandlingen inom oorganisk kemi föregående år.

I en nyhet från Svenska kemisamfundet skrivs det att Anna Sundström award 2019 tilldelas Elizabeth Polido Legaria för hennes avhandling "Nanotechnology for hydrometallurgy – Extraction and separation of rare earth elements by hydrid nanoadsorbents". Arbetet beskrivs som ett föredömligt exempel på hur oorganisk kemi kan bidra till ett hållbart fossilfritt samhälle.

Överlämnandet skedde den 14 juni vid Oorgandagarna i Umeå.

I motiveringen skrivs följande: "Lantanoider spelar en nyckelroll i omvandlingen till ett fossilfritt samhälle. De används i allt från vindkraftverk till energisnåla lampor. Behovet kommer att öka i framtiden och bättre metoder kommer att behövas för framställning vid gruvdrift och återvinning. I sin avhandling undersöker Elizabeth Polido Legaria nya metoder. Hon har på ett förtjänstfullt sätt kombinerat traditionell komplexkemi med modern nanoteknologi och studerat detta med olika analystekniker."

Till minne av Sveriges första kvinnliga kemist delar Sektionen för oorganisk kemi, Svenska Kemisamfundet, ut Anna Sundström award till den mest framstående avhandlingen inom oorganisk kemi föregående år.

Länkar

Elizabeth Polido Legarias avhandling

Anna Sundström award