SLU-nyhet

En vision för samisk mat i de nordligaste regionerna

Publicerad: 20 september 2021
Norrsken bakom siluett av skog

I juni anordnade SLU den digitala workshopen En vision för samisk mat i de nordligaste regionerna för att främja dialog kring samisk mat och identifiera vägen framåt för fortsatt regionalt samarbete. En av slutsatserna från workshopen är att en tydligare integrering av samisk matkultur i de regionala strategierna skulle kunna medföra en stärkt lokal försörjningsförmåga och stärkt lokal ekonomi.

Workshopen den 7 juni anordnades inom ramen för projektet Renskötsel och traditionella livsmedelssystem i förändring, som undersöker hur samarbete mellan forskare och renskötare bidra till nya kontaktvägar mellan producenter och konsumenter av renskötselprodukter.

I workshopen deltog representanter för samiska organisationer och företagare, forskare samt representanter för styr- och arbetsgrupper som är engagerade att ta fram regionala livsmedelsstrategier i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland-Härjedalen och Dalarna.

Hur olika regioner arbetar med sina regionala livsmedelsstrategier ser olika ut, men strategiarbetet handlar i stora drag om hur man på regional nivå kan arbeta för att bidra till uppfyllandet av den nationella livsmedelsstrategin.

Något som kom fram under workshopen är bland annat att en tydligare integrering av samisk matkultur i de regionala strategierna skulle kunna medföra en stärkt lokal försörjningsförmåga och stärkt lokal ekonomi. Samisk matkultur kan bidra med ett holistiskt sätt att ta vara på naturens resurser och bidrar med hälsosamma livsmedel med högt näringsvärde. Det krävs också tydligare hänsyn till specifika utvecklingskrav som möjliggör att ta vara på traditionell kunskap i innovativa processer. Samiska deltagare gav exempel på utvecklingsprojekt som visar möjliga vägar att uppnå dessa mål.

Åtta av föredragen från workshopen finns inspelade och textade att ta del av i efterhand för alla som är intresserade:

Alla filmerna kan hittas samlade i en spellista på YouTube.

Läs mer

Workshopen hölls inom ramen för projektet An indigenous food system in transition (Renskötsel och traditionella livsmedelssystem i förändring) finansierat av SLU Future Food.

Läs mer om projektet här 

Kontakt

Ildikó Asztalos Morell, projektledare och forskare vid Institutionen för stad och land, SLU. Skicka e-post till ildiko.asztalos.morell@slu.se 

Sidansvarig: futurefood@slu.se