SLU-nyhet

SLU koordinerar EU:s uppdrag för omställning till en hållbar livsmedelsproduktion

Publicerad: 15 september 2021

Globalt orsakar jordbruket ungefär en tredjedel av alla växthusgaser. I Europa kommer nästan 70% av alla EU:s utsläpp av växthusgaser inom jordbruket från boskapsbaserat jordbruk.

EU har som mål att bli den första koldioxidneutrala kontinenten år 2050, vilket inte är en liten uppgift. Detta ställer stora krav på omställning där produktions- och leveranskedjor genomgår radikala förändringar för att bli mer hållbara.

PATHWAYS, ett projekt för forskning och innovation inom Horizon 2020, har fått 9 miljoner euro. Projektet kommer att bidra till EU:s ”Farm-to-Fork-strategi”, genom att utforma övergångar som tillgodoser kraven på tillhandahållande av säkra, näringsrika och prisvärda djurbaserade livsmedel, samtidigt som vi minskar miljöpåverkan och främjar hållbarheten för den europeiska boskapssektorn.

PATHWAYS, samordnas av Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) som kommer koordinera arbetet mellan projektets partner. Vid SLU sker forskning inom djurskydd och biologisk mångfald med att definiera indikatorer för bedömning av djurens välbefinnande för att identifiera de viktigaste frågorna inom djurskydd och biologisk mångfald i EU:s djurproduktionssystem och möjliggöra en holistisk hållbarhetsbedömning.

 - Det är uppenbart att en omställning av boskapssystemet krävs på alla nivåer för att vi skall klara planetmålen och samtidigt klara behoven som uppstår med en växande befolkning. Projektet kommer att stödja denna övergång genom att demonstrera bästa praxis och tillhandahålla smarta verktyg och mätvärden. Vi samlar ledande experter, forskning och innovation inom livsmedelssystem för att ta fram tidiga och effektiva rekommendationer säger Professor Harry Blokhuis och Dr Laurence Smith, SLU

Projektet kommer att pågå i fem år (2021-2026), med 28 partner från 12 länder, inklusive universitet, forskningsinstitut, frivilligorganisationer, tankesmedjor, små och medelstora företag, branschorganisationer och multinationella medborgare - mobilisera intressenter i varje steg i livsmedelskedjan.

 

Kontakt

Harry Blokhuis, Professor
Sveriges Lantbruksuniversitet
Institutionen för husdjurens miljö och hälsa
Tfn; +46 70 24 64 255
Harry.blokhuis@slu.se

Laurence Smith, Forskare
Sveriges Lantbruksuniversitet
Institutionen för biosystem och teknologi
laurence.g.smith@slu.se

 


Kontaktinformation