SLU-nyhet

Ut med det gamla och in med det nya

Publicerad: 19 december 2022

Redan under 2021 kunde man börja ana att något var på gång. Stigande priser på gas, el gödning och spannmål ackompanjerades av vapenskrammel i öst. Ändå var det få som anade att vi den 24 februari 2022 skulle stå inför ett fullskaligt krig mellan två självständiga nationer i Europa.

Lika positivt som murens fall var 1989, så är kriget mellan Ryssland och Ukraina en negativ, omskakande händelse. Man önskar att man kunde tro att det ska bli bättre. Men först kommer det, mer troligt, att bli sämre. Post-covid ekonomin hade knappt börjat resa sig förrän vi plötsligt befann oss i en krigsekonomi med stigande inflation och räntor, fortsatt stark press på försörjningskedjor och oro för eskalering av kriget till fler länder och ut i samhället genom hybridkrigföring.

Varför denna dystra inledning? För att medan storpolitiken ångar på så fortsätter verksamheter runt om i världen att anpassa sig till en ny världsbild. För den enskilde företagaren gäller det att hantera situationen och optimera utifrån sina förutsättningar.

Även KCF har påverkats av oron i världen. En av årets mest uppmärksammade aktiviteter var rapporten Prisökningar på lantbrukets insatsvaror – åtgärder för högre lönsamhet. I rapporten lyfte bl.a. ökade behovet av likviditet fram som en av de enskilt mest påverkande faktorerna. Trots god lönsamhet drabbades många företag av stark ökat likviditetsbehov. Rapporten väckte stor uppmärksamhet och det blev många följdfrågor, dessutom skapades en policy brief, riktad till politiker och makthavare.

Ägarskifte

Ett annat område som väckt uppmärksamhet under året är ägarskifte. Lantbrukarkåren blir äldre samtidigt som det finns dubbla problem för de yngre företagarna. Fastighetspriserna har stigit kraftigt under de senaste decennierna, nu stiger räntorna. Lantbruket har i vissa avseenden problem med att attrahera nya företagare, samtidigt som det finns geografiska områden där äldre mer passiva ägare hindrar utvecklingen för aktiva yngre företagare. Vi pratade mer om det i Podden Landet som arrangerades av Landsbygdsnärverket.

Kunskapsnav

På uppdrag av Jordbruksverket har vi också under 2022 arbetat vidare med planerna för ett kunskapsnav inom företagsledning och entreprenörskap. Målet är att stärka kunskapsöverföringen mellan forskning och praktik. Kunskapsnavet ska bidra till stärkt samverkan, kunskapsutveckling och kunskapsspridning inom områdena företagsledning, entreprenörskap och innovation med fokus på svenskt lantbruk. Målgruppen är framförallt rådgivningen, som efterfrågar tydligare och enklare kontakt med forskning och utveckling. Förhoppningsvis får vi anledning att berätta mer tidigt nästa år, uppdatera dig gärna om bakgrunden till kunskapsnavet.

Tajming

Sist men inte minst ett musikinslag, eller egentligen ett inslag om tajmingens betydelse i företagsledningen. Sebastian Remvig, medarbetare på KCF, tog initiativet till att introducera detta i SLU-kursen Övergripande företagsledning, verksamhetsutveckling och ekonomistyrning som bl.a. ingår i Lantmästarprogrammet. Det blev en bejublad gästföreläsning med Daniel Hansson, som undervisar i att dirigera orkestrar på Malmö Universitet. Det finns en del att lära om tajming, samspel och koordinering. 

Nu går vi förhoppningsvis in i en jul- och nyårshelg där vi kan fokusera på den lilla världen med nära och kära. Vi kan blicka fram mot ett nytt år med nya möjligheter och utmaningar och hoppas vi på KCF ser fram mot att fortsätta med vårt bidrag till inspiration, utvecklingen och spridningen av kunskap om företagsledning och entreprenörskap.

Önskar Er alla God Jul och Gott Nytt År!

Per Hansson


Kontaktinformation

Per Hansson, verksamhetsledare
SLU Kompetenscentrum företagsledning
Institutionen för människa och samhälle, SLU
per.m.hansson@slu.se, 040-41 50 80