SLU-nyhet

Kameror ska avslöja hur näringsrik älgarnas mat är

Publicerad: 02 mars 2022
Älg med gult halsband med en liten svart kamera.

Med en kamera runt halsen ska tre älgar ge oss kunskap om näringsinnehållet i sin diet. Filmerna gör det möjligt att återskapa innehåll och näringsvärde i varje måltid och på så vis komma närmare ett svar på frågan om älgar medvetet väljer sin föda för att maximera näring och balans i sin kost. Att kunna förutsäga älgars, och andra klövvilts, födoval är viktig kunskap för en framtid med friska viltstammar där de negativa effekterna i samhället kan minimeras.

Härom veckan försågs tre älgtjurar på ön Vega i Norge med kamerahalsband tack vare SLU:s samarbetspartner Norska institutet för naturforskning (NINA). Kamerorna är programmerade att starta den 1 juli, då kommer de att spela in 25 sekunder var tredje minut under en veckas tid.

Genom att analysera filmerna hoppas forskarna få ännu en pusselbit i frågan om älgar, och andra klövviltsarter, gör medvetna födoval.

– Med hjälp av kamerorna kan vi återskapa innehållet och räkna fram det exakta näringsinnehållet i enskilda måltider, det gör det möjligt att se om de väljer olika typer av föda i sina olika måltider, säger Robert Spitzer, forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

Gör djuren medvetna val?

Genom att DNA-analysera fler än 3000 spillningsprover från älg, rådjur, kron- och dovhjort, som under samtliga årstider samlats in från norr till söder, har forskarna i tidigare studier tagit reda på exakt vilka växter de olika djuren ätit. Nästa steg är att ta reda på varför. Gör djuren medvetna val för att hålla en balanserad kost?

Nu pågår insamling av foderväxter under samtliga årstider från samma områden där spillningen samlats in för att kunna analysera näringssammansättningen i växterna.

– Vad som finns att äta varierar mellan årstider och områden, både när det gäller tillgång på föda och dess näringssammansättning. Hypotesen vi undersöker är att klövviltet anpassar sin kost för att hålla intaget av protein, fett och kolhydrater i balans, säger Robert Spitzer.

Djurens dieter kartläggs

I studien undersöker forskarna hur de fyra klövviltarternas näringsbalansering skiljer sig från varandra, mellan olika årstider och olika områden. Målet är att kunna förutsäga klövviltets födoval och därmed potentiella skador på grödor och skogar utifrån fodertillgång och klövviltsamhällenas sammansättning, alltså vilka olika arter som konkurrerar om födan.

– Det här kommer ge oss bättre förståelse för vad som utgör ett bra foderlandskap för de olika arterna och hur sådana landskap kan skapas genom långsiktiga strategier inom skogs- och jordbruk, säger Robert Spitzer.

 

Fakta:

Forskningen finansieras av Naturvårdsverket och Svenska Jägareförbundet. Studien med kameror är ett forskningssamarbete med NINA.