SLU-nyhet

Stort EU-projekt ska hjälpa oss förhindra nya pandemier

Publicerad: 10 juni 2022
Personer med ansiktsmasker diskuterar vid odlingar.

Människans framfart har ändrat många ekosystem i grunden och nu pågår arbete för att återställa natur på många håll i världen. För att återhämtning av biologisk mångfald ska kunna ske utan risk för nya sjukdomsutbrott när ekosystem åter ändras behövs kunskap. Vi måste veta vad som orsakar infektionsutbrott och hur smittvägar snabbt kan brytas. Det ska ett nytt forskningsprojekt, där SLU medverkar, svara på.

Epidemier och pandemier, de flesta orsakade av nya sjukdomar som sprids från djur till människa, hotar globalt vår hälsa och välfärd. Att förebygga framtida sjukdomsutbrott är därför avgörande för oss människor.

Att biologisk mångfald är bra för vår hälsa har blivit en sanning vi lutar oss emot i arbetet för att minska risken för sjukdomar. Därför har restaurering av natur med inriktning på återhämtning av biologisk mångfald identifierats som ett viktigt verktyg för att minska sjukdomsrisken.

– Det finns tusentals pågående och planerade naturrestaureringsprojekt världen över, men vi vet inte om de verkligen minskar sjukdomsrisken eller snarare förstärker den. Det finns ännu inga identifierade faktorer för restaureringar som minskar sjukdomsrisker, säger Frauke Ecke, professor i ekologi vid Helsingfors universitet och lektor vid SLU.

Ska ge praktisk vägledning

Projektet kommer att ta itu med denna brist på kunskap och ge praktisk vägledning. Genom replikerade fältstudier och experiment i 11 studieområden i både Europa och tropikerna ska projektet ta reda på orsakerna bakom infektioners spridning och hur vi kan bryta smittkedjor.

– Vi kommer att arbeta tillsammans med lokalbefolkning i samtliga områden. Deras medverkan gör det möjligt att hitta framgångsfaktorer för restaurering i just deras hemmiljö och hur vi kan förebygga och behandla eventuella sjukdomar som riskerar spridas där, säger Frauke Ecke.

Projektet kommer att fokusera på naturbaserade lösningar som att återinföra ekosystemingenjörer, som bäver i Sverige och små rovdjur i miljöer där de nu saknas. Erfarenheterna från detta ska vara vägledande i framtida restaureringsåtgärder för att främja sunda ekosystem som förhindrar sjukdomsutbrott.

 

Fakta:

Forskningsprojektet Identification of best practices for biodiversity recovery and public health interventions to prevent future epidemics and pandemics (BEPREP) är ett EU Horizon Europe-projekt som har en budget på 8 miljoner Euro. Projektet koordineras av Frauke Ecke, Helsingfors universitet och involverar 14 partners från Finland, Sverige, Frankrike, Nederländerna, Storbritannien, Belgien, Tyskland, Italien, Columbia, Brasilien och Tanzania och kommer att pågå i 4,5 år.