SLU-nyhet

Pom vinnare av utmärkelsen Rosenkransen 2022

Publicerad: 03 juli 2022
Helena Persson med rosenkrans i håret och diplom för Rosenkransen i händerna.

På Rosens dag den 2 juli tog Programmet för odlad mångfald, Pom, emot priset Rosenkransen på Fredriksdals museer och trädgårdar.

Rosenkransen är Fredriksdals utmärkelse till rosens ära. Priset delas ut till den eller dem som "med kunskap, passion och kreativitet inspirerat till ökat intresse för rosor och bidragit till att sprida kännedom om rosors skönhet, historia, doft, kunskap eller på annat sätt förmedlat rosens magi". I år gavs priset till Programmet för odlad mångfald, Sveriges nationella insats för att långsiktigt bevara och nyttja våra kulturväxter och deras vilda släktingar. Priset delades ut under Fredriksdals Rosdagar vid en ceremoni i rosariet på Fredriksdals museer och trädgårdar lördagen den 2 juli.

Juryns motivering

Juryns motivering till priset löd: "Programmet för odlad mångfald genomförde Rosuppropet under sex år i början av 2000-talet. Rosinventeringen hade till sin hjälp över 100 volontärer. Efter utbildning i rosidentifiering, inventeringsteknik och informationsinhämtning gav de sig ut i landet för att dokumentera rosor som gått i arv i generationer. Många engagerade sig och utvecklades i sin passion för rosor.

Allmänheten bjöds in till Kom-och-visa-dagar, en slags Antikrundan för rosor. Träffarna förlades till lokalt välkända trädgårdsmiljöer, genomfördes i samarbete med lokala aktörer och blev välbesökta arrangemang. Nya kontakter knöts, många tips kom in och man fick fördjupad kunskap både om bygdens rosor och om lokalhistorien.

De mest intressanta rosfynden samlades in och provodlades på Fredriksdal museer och trädgårdar. Under i genomsnitt åtta odlingssäsonger följdes 1400 kloner. Slutligen valdes 331 kloner ut för långtidsbevarande i Nationella genbanken i Alnarp. Urvalet inbegrep morfologiska och molekylära jämförelser såväl som bedömningar av sundhet, växtsätt, prydnadsvärde och doftegenskaper. Nu har boken om de insamlade rosorna och deras historier kommit – Rosarvet i Nationella genbanken. En unik tvärvetenskaplig rosbok som på ett informativt och samtidigt behagligt sätt förenar botanik, hortikultur, genetik och svensk kulturhistoria.

Rosuppropet är unikt i sitt slag i omfattning, antal involverade personer och kombinationen växtmaterial och kulturhistoria. Tack till Programmet för odlad mångfald, med det inbegripet alla involverade i rosuppropet och alla som bevarat sina gamla rosor, för det enastående och viktiga arbete ni utfört för det svenska roskulturarvet!"

Priset består, förutom äran, av en rosenkrans och ett diplom samt en rosvas av glas, formgiven av Carina Seth-Andersson och producerad av Skrufs Glasbruk. Priset har delats ut sedan 2012 och bland tidigare mottagare av Rosenkransen finns bland andra Cedergren & Co Plantskola i Råå, textilformgivare Maria Åström, rosexpert Lars-Åke Gustavsson och Björn Kalin, landskapsarkitekt vid Rosenlunds Rosarium i Jönköping.

Gruppbild av Pom 2022.
Stolta mottagare av Rosenkransen. Från vänster: Lars-Åke Gustavsson, Karin Persson, Erik de Vahl, Helena Persson, Linnea Oskarsson och Henrik Morin. Foto: Anders Jönsson.
Lena Ansebo från Fredriksdals museer och trädgårdar läser upp motiveringen till Rosenkransen 2022.
Lena Ansebo från Fredriksdals museer och trädgårdar läser upp motiveringen till priset. Foto: Linnea Oskarsson, SLU.
Maria Axelsson från Fredriksdal fäster rosenkransen på Helena Perssons huvud.
Maria Axelsson från Fredriksdals museer och trädgårdar sätter rosenkransen på Helena Perssons huvud. Foto: Linnea Oskarsson, SLU.
Prisceremonin vid Fontänplatsen på Fredriksdal.
Prisceremonin under Rosenfesten på Fredriksdal. Foto: Anders Jönsson.

Kontaktinformation

Helena Persson, samordnare för Pom vid SLU och verksamhetsledare för Nationella genbanken

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning helena.m.persson@slu.se, 040-415147, 0735-32 84 92