SLU-nyhet

Ny medarbetare fokuserar på hållbar mat

Publicerad: 17 januari 2023
Man med kal hjässa och mörkt skägg

Jonas Bååth är ny biträdande universitetslektor vid institutionen för människa och samhälle. Han är ekonomisk sociolog och trivs bäst i tvärvetenskapliga sammanhang, gärna med hållbar matproduktion i fokus för forskningen.

Med de akademiska rötterna i ekonomisk sociologi tar han sig an en lektorstjänst i ämnet företagsledning med stor förväntan. Han ser fram emot att hitta nya sammanhang och nya kontakter inom SLU.

– Jag kommer från en traditionell sociologisk institution med en kanske otraditionell avhandling, men har rört mig mot de tvärvetenskapliga sammanhangen. Om man ska lösa problem så behöver man människor som kan olika saker och det är roligt att jobba med de som kan andra saker än vad jag kan, säger Jonas Bååth.

Följde värdekedjan

Han har en doktorsexamen från Uppsala universitet och den otraditionella avhandlingen handlade om bedömning och utvärdering i den svenska köttindustrin. Under arbetet följde han värdekedjan från lantbrukare till butik och ställde sig två frågor, den ena handlade om varför den konventionella nötkötts- och fläskproduktionen hela tiden har problem med överskott.

– Enligt ekonomisk teori ska marknader balanseras, varför gör de inte det i den här produktionen? Och varför är de som säljer köttet, till exempel ICA och Axfood, bland de mest framgångsrika livsmedelsföretag vi har, samtidigt som lantbrukarna går på knäna?

Projekt om REKO-ringar

Under sin post doc vid Lunds universitet, institutionen för tjänstevetenskap, fortsatte Jonas Bååth därför med att studera alternativa vägar för lantbrukare att nå ut och sälja sina produkter. I ett projekt om REKO-ringar intervjuade han administratörer, studerade utlämningsgrupperna på plats samt REKO-ringarnas Facebookgrupper.

– Många väljer bort den här typen av mat på grund av priset, men många väljer den och tycker att den är prisvärd. Varför tycker de det? God ekonomi förklarar inte allt. Min uppfattning är att man har en annan etik. Det handlar om samarbete och i vilken utsträckning man skapar sociala relationer genom marknaden.

Kontakten med Lunds universitet finns kvar. Som affilierad forskare på centrum för innovationsforskning på Lunds tekniska högskola, LTH, är han en del av ett stort nätverk som på olika sätt arbetar med innovation inom hållbar mat.

Vill utveckla hållbara marknader

I den framtida forskningen på institutionen för människa och samhälle hoppas Jonas Bååth kunna arbeta med utvecklingen av hållbara marknader för mat.

– Många vill jobba med lokala producenter och säsongsråvaror men hur skapar man de marknadsvägarna? Var möts bonden och kocken?

Den ekonomiska hållbarheten finns ofta med i diskussionen men den sociala hållbarheten är inte alls lika närvarande. Han konstaterar att allt hänger ihop och hänsyn måste tas till många hållbarhetsmål.

– Om en lantbrukare ska kunna fortsätta vara lantbrukare och vara en del av samhället krävs att jorden går att bruka för lång tid framåt, att den håller både ekologiskt och ekonomiskt.

Han vill gärna arbeta med småföretag och mindre producenter och framhåller att Sverige har ett bra lantbruk ur internationell synpunkt med goda förutsättningar att producera och distribuera mat.

– Men då måste vi ha ett lantbruk som fungerar och lantbrukare som inte hela tiden står på ruinens brant. Eftersom jag jobbar etnografiskt handlar det mycket om att förstå och beskriva deras perspektiv.

Jonas Bååth kommer även att undervisa inom ämnet företagsledning. Han uppskattar undervisningsmomentet och har tidigare arbetat med att utveckla kurser, till exempel i marknadsanalys och hållbar konsumtion.

Självklar relation till naturvetenskap

Institutionens nye universitetslektor är bosatt i Malmö med sin familj och har ett skånskt släktträd sedan 1600-talet. Farfar hade visserligen lantbruksanknytning men var disputerad i tysk litteratur och många i släkten är akademiker inom naturvetenskap och medicin.

– Det gör kanske att jag har en annan relation till naturvetenskap än många andra samhällsvetare, för mig har naturvetenskapen alltid varit relevant.

Hemma i trädgården odlar han grönsaker, både för att det är roligt men även för att på ett pedagogiskt vis förklara för familjens två barn hur maten produceras.

Han och sambon, som är bibliotikarie, har en stor boksamling och litteratur är ett stort intresse för båda. Och sen så är det förstås musiken, Jonas Bååth har spelat allt från trombon till trummor och provar gärna nya instrument.

– Jag har ett lite proggigt förhållande till musik, det ska framför allt vara roligt att spela.