SLU-nyhet

Riksskogstaxeringen 1938−2022

Publicerad: 14 december 2023

Den 13/12 2023 gav SLU i samarbete med Gidlunds förlag ut boken "Sveriges skogar under 100 år. Riksskogstaxeringen 1923-2023." Arbetsrapport 553 "Riksskogstaxeringen 1938−2022" är ett supplement till denna bok med material som inte fick plats.

Som ett supplement till boken "Sveriges skogar under 100 år. Riksskogstaxeringen 1923-2023" publiceras nu en arbetsrapport där Riksskogstaxeringens utveckling 1938-2022 beskrivs kronologiskt i ett kapitel. I ytterligare ett kapitel reflekterar Johan Bergstedt över sin tid som verksam i Riksskogstaxeringens fältarbete 1973-2022. I en registerbilaga listas de 762 personer som varit verksamma i Riksskogstaxeringen fältarbete sedan 1960-talet med första och senaste fältarbetssäsong samt totalt antal säsonger.

Länk till pdf-version av rapporten: LÄNK


Kontaktinformation

Jonas Fridman, Programchef vid Riksskogstaxeringen Jonas Fridman, Forskningsledare
Riksskogstaxeringen, SLU
jonas.fridman@slu.se,
090-786 8473, 070-6784052