SLU-nyhet

Kartläggning av den psykiska hälsan hos lantbrukare – nytt projekt

Publicerad: 24 februari 2023
Tröska som tömmer av spannmål

Sveriges lantbrukare är en viktig yrkesgrupp i samhället, inte minst med tanke på vår livsmedelsförsörjning. Men hur mår de egentligen, under den trygga och stabila ytan? Senior advisor Peter Lundqvist på SLU har under 35 år forskat om deras arbetsmiljö. I ett nytt projekt har han och hans kollegor i uppdrag av Jordbruksverket att kartlägga lantbrukarnas psykiska hälsa.

Lantbrukare måste hantera mängder av utmaningar som kan påverka hälsa, välmående och förmåga att driva och utveckla företaget. De är oftast familjeföretagare med få eller inga anställda, de lever ofta med sin familj på gården och av och med naturens förutsättningar och resurser.

Men precis som alla andra i samhället utsätts de för stress och belastning. Utan HR-avdelning och med stort eget ansvar – hur klarar lantbrukarna påfrestningarna?

Begränsad kunskap

- Vi vet väldigt lite om den svenske lantbrukarens psykiska hälsa, men i andra studier har vi fått tydliga signaler om att de inte alltid mår så bra psykiskt. Personligen vill jag uppnå en avdramatisering av psykisk ohälsa bland lantbrukare. Det ska vara lika naturligt att prata om att man är orolig, ledsen, stressad eller deprimerad som att man brutit armen, stukat foten eller fått sy ett större sår, säger Peter Lundqvist, institutionen för människa och samhälle.

Till det nya projektet har Jordbruksverket avsatt totalt 3,5 miljoner kronor, under åren 2023 – 2025. Målet är att öka kunskaperna om lantbrukares psykiska hälsa och deras bakomliggande arbetsmiljö- och livssituation. Nya kunskaper leder till ökad medvetenhet om problemen, ökade möjligheter till förebyggande och stödjande insatser, samt underlag för fortsatt fördjupad forskning.

Förbättra psykisk hälsa

Resultatet ska även användas inom den nya arbetsmiljöstrategi som Jordbruksverket, på uppdrag av näringsdepartementet, ska bedriva under 2023-27. Fokus kommer där att ligga på att förebygga personskador och förbättra den psykiska hälsan för lantbrukare. Det kan bli direktinformation, utbildningar för lantbrukare men även för olika former av rådgivare eller för primärvården i mötet med lantbrukare. Även här är Peter Lundqvist engagerad.

- Jag har varit medförfattare till den nya strategin för bättre arbetsmiljö och kommer under två år att hjälpa till med att dra i gång den, som rådgivare och bollplank.

Mångårig erfarenhet

Peter Lundqvist har under 35 år forskat om lantbrukarnas arbetsmiljö, bland annat arbetade han med det stora projektet Säkert bondförnuft under åren 2009-2013. En av hans artiklar i doktorsavhandlingen handlade om psykisk hälsa hos lantbrukare och han är mer än nöjd med cirkeln nu sluts.

- Det här har länge varit ett drömprojekt och jag är så glad över att vi nu har möjlighet att genomföra det, säger Peter Lundqvist.

I projektet deltar även Eva Göransson, institutionen för människa och samhälle, Karin Hakelius, institutionen för ekonomi och Carita Håkansson från institutionen för arbets- och miljömedicin vid Lunds universitet.

Mer information

Senior advisor

Peter Lundqvist

peter.lundqvist@slu.se

tel: +4640415495, +46707296115

Bakgrund

Jordbruksverket fick i november 2021 i uppdrag av regeringen att ta fram och påbörja genomförandet av en strategi för att minska olyckorna och förbättra arbetsmiljön i jordbruks- och trädgårdsnäringen. Utgångsläget var att genomförandet av strategin skulle finansieras med medel från den gemensamma jordbrukspolitiken, först hand medel från stödet till kompetensutveckling. I juni 2022 togs beslut om den framtagna strategin och under 2023 kommer arbetet med att genomföra den inledas.

Strategi för arbetsmiljö inom jordbruks- och trädgårdsnäringen

Bland de insatser som strategin belyser lyfts behovet av att genomföra den aktuella kartläggningen av attityder kring psykisk hälsa. Uppdraget omfattar att skapa ett kunskapsunderlag om hur lantbrukare i Sverige upplever sin arbetsmiljö och livssituation relaterat till den psykiska hälsan och välbefinnandet. Det genomförs med hjälp av fokusgrupper med lantbrukare, en enkätstudie, med heltidslantbrukare, diskussion kring och analys av projektets resultat och redovisas i en slutrapport.

Frågeställningar

  • Hur mår lantbrukare vad gäller deras psykiska hälsa?
  • Vilka stress- och orosfaktorer upplever lantbrukarna?
  • Hur hanterar lantbrukarna stress och psykisk belastning?
  • Vilket stöd upplever den enskilda lantbrukaren att hen har av samhället,
  • organisationer och privat?
  • Vilka behov finns och vilka strategier behövs för att stärka ett hållbart
  • arbetsliv för Sveriges lantbrukare?

Tidigare arbeten inom området

Myndigheten för arbetsmiljökunskap, Mynak, har med hjälp av Peter Lundqvist och hans samarbetspartners nyligen tagit fram en kunskapssammanställning i syfte att bidra till ökad kunskap om lantbrukares psykosociala arbetsmiljö och psykiska hälsa:

Känslan av maktlöshet leder till psykisk ohälsa bland lantbrukare

Pressbild

(Får publiceras fritt i anslutning till artiklar om detta pressmeddelande. Klicka för högupplöst bild. Fotograf ska anges.)

Peter Lundqvist
Foto: Marianne Persson, SLU


Kontaktinformation