SLU-nyhet

Ny metod ska upptäcka klöveksem hos kor

Publicerad: 01 juni 2023

Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet har fått 2,2 miljoner kronor i stöd från stiftelsen Seydlitz MP bolagen för att utveckla en laboratoriediagnostik för smittsamt klöveksem. Klöveksem är en allvarlig klövsjukdom som gör ont och som kan försämra mjölkproduktionen hos kor.

Idag diagnostiseras sjukdomen när man gör klövverkning på korna. Det kräver särskild kompetens och gör det svårt att upptäcka och behandla sjukdomen tidigt. Därför vill forskarna utveckla en objektiv och mindre arbetskrävande diagnostikmetod som också kan användas för att undersöka hela kopopulationer och utveckla behandlingsstrategier.

Det kan handla om att kunna ta ett blodprov - eller ett mjölkprov - för att kunna se om korna har sjukdomen eller inte. Provet berättar om korna har antikroppar mot de bakterier som finns i såren.

- Det är jätteroligt. Anslaget betyder mycket, nu har vi pengar till hela projektet, säger Anna Rosander i forskargruppen.

Pengarna ska gå till lön till doktoranden i projektet men också till provtagning av kor för att kunna utvärdera det test som forskargruppen vill utveckla.

- Arbetet är redan igång. Provinsamlingen som sker i samarbete med Växa ska komma igång i höst. Doktoranden Lex Roelofs jobbar till 2026 så det är ett stort och långt projekt.

Forskarna odlar för närvarande bakterier från drabbade kor för att ta reda på vilken bakterie eller vilka bakteriearter som orsakar sjukdomen. Genom att utveckla en pålitlig laboratoriediagnostik kan förhoppningsvis effektiva behandlingsstrategier utvecklas mot sjukdomen.


Kontaktinformation

Anna Rosander, Universitetslektor
Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF), Enheten för bakteriologi och livsmedelssäkerhet
anna.rosander@slu.se, +4618672386

Sara Frosth, Forskare
Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF), Enheten för bakteriologi och livsmedelssäkerhet
sara.frosth@slu.se, +4618672364