SLU-nyhet

Fiskbarometern: senaste trenden för svensk fisk och skaldjur

Publicerad: 01 februari 2024
Tre siklöjor

På Fiskbarometern presenterar Sveriges lantbruksuniversitet tillstånd och trender för fisk- och skaldjursbestånd i svenska hav och sötvatten. Nu är bedömningarna för 2023 klara.

Statusen är fortsatt dålig för gädda och abborre i Egentliga Östersjön och inget av bestånden bedöms vara inom biologiskt säkra gränser. Även för siken är läget otillfredsställande i stora delar av Östersjön, förutom i Bottenviken där statusen fortsatt är något bättre. I Vättern ökar antal småkräftor, till stor del beroende på ett hårt fiske.

- För några arter ser du ljusare ut. Till exempel bedöms siklöjan vara inom säkra gränser i alla fyra undersökta områden (Vänern, Vättern, Mälaren och Bottenviken). I Bottenviken har braxen nyligen blivit en målart i yrkesfisket, varför fångsterna tydligt ökat på senare år. Trots de ökade fångsterna är uttaget totalt sett lågt och beståndet bedöms som ” mycket sannolikt inom biologiskt säkra gränser”, säger Stefan Larsson, Fiskbarometerns vetenskapliga redaktör.

Besök Fiskbarometern.se för bedömningar, analyser och texter för samtliga 48 arter och drygt 110 bestånd.

Fakta:

Varje år gör institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua) biologiska bedömningar för svenska fisk- och skaldjursbestånd. Översikten beskriver tillstånd och trender för de mest fiskade arterna i havet och de fyra stora sjöarna: Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren. Informationen baseras på den stora mängd data som SLU Aqua varje år samlar in och analyserar.

Arbetet görs på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten, och kunskapsunderlaget nyttjas av beslutsfattare vid förvaltning av kommersiellt fiske.  

Resultaten presenteras sedan 2023 på den digitala tjänsten Fiskbarometern. se


Kontaktinformation

Stefan Larsson, senior miljöanalysspecialist
Institutionen för akvatiska resurser, Kustlaboratoriet, SLU
stefan.larsson@slu.se, 010-478 41 81, 072-216 51 61