SLU-nyhet

Nu är skogsskaderapporten här

Publicerad: 03 april 2024

Skogsstyrelsen släppte idag den årliga skogsskaderapporten som ska ge en bild av skadorna i Sverige under 2023. Flera forskare har genom SLU Skogsskadecentrum bidragit till skogsstyrelsens rapport.

I rapporten framgår bland annat att det i 20 procent av granskog som dödats av granbarkborre även finns angrepp av dubbelögad bastborre. Den visar också att de största skadebekymren i svenska skogar är skador från granbarkborren tillsammans med betesskador från älg och andra hjortdjur.

 

På Skogsstyrelsens sida hittar du mer information samt den fullständiga rapporten.