SLU-nyhet

Nya utbildningar ska öka jämställdheten

Publicerad: 22 maj 2024
Ida Wallin och studenter

Det finns nu två nya utbildningar för att bättra på jämställdheten i skogssektorn. Inte bara i Sverige, utan också internationellt.

Under våren har världens första onlinekurs om jämställdhet, mångfald och inkludering öppnat på plattformen FutureLearn. Kursen heter ForGEDI MOOC och är i första hand utformad för skogsstudenter och universitetslärare.

Men kursen kan också med fördel gås igenom av studenter och lärare från skogsrelaterade sektorer som landsbygdsutveckling, handel och miljöstudier. Det är också möjligt för professionella inom sektorn att gå kursen.

Kursen gratis i ett år

Kursen är gratis fram till nästa vår, och omfattar cirka 15 timmars stuier i tre delar under tre veckor, där varje vecka täcker en viktig aspekt av ämnet.

Under vecka 1 introduceras grundläggande begrepp om jämställdhet, mångfald och inkludering. Vecka 2 presenteras världsomspännande fallstudier av hinder som kvinnor och missgynnade grupper möter. Vecka 3 erbjuder praktiska verktyg för att hantera jämställdhets- och mångfaldsfrågor inom skogsbruksrelaterade sektorer.

"Vi kan skapa en medvetenhet"

– Vi kan ju inte lösa hela jämställdheten. Men vi kan skapa en medvetenhet om problemen och de mönster finns, både nationellt, lokalt och globalt. Och vi kan ge verktyg för hur man kan jobba för att åstadkomma bättre jämställdhet och lika villkor för fler inom skogssektorn, säger Ida Walin, forskare vid Sydsvensk skogsvetenskap.

Tanken på en utbildning väcktes för fem år sedan i skogsforskningsorganisationen IUFRO, och nu är alltså utbildningen klar. Kursen är ett samarbete mellan 29 organisationer och 40 internationella experter på fem kontinenter, och koordineras gemensamt av University of Padova i Italien, Sveriges Lantbruksuniversitet och Université de Moncton i Kanada.

Nytt nordiskt utbildningsmaterial

Även Nordic Forest Research (SNS), som finansieras av Nordiska ministerrådet, har tagit ett initiativ när det gäller utbildning för bättre jämställdhet.

Metodhandboken består av lättillgängliga och sammanfattande texter, filmer, poddsändningar och annat utbildningsmaterial, så att lärare och elever kan integrera frågor ur ett genusperspektiv i skogs- och lantbruksundervisningen.

Bakgrunden till metodhandboken är att skogs- och jordbruksnäringen är två av Nordens mest könssegregerade sektorer. Digitalisering och ökad automatisering av tunga jobb skulle kunna gynna jämställdheten i sektorerna.

"Vi vill hjälpa skogssektorn"

– Då skulle anledningen försvinna till att det är så otroligt mycket män speciellt på den praktiska sidan av skogsbruket, men också inom forskningen. Men det har ju inte hänt alls, konstaterar Katarina Ekegren på SNS.

– Vi vill hjälpa till att göra skogssektorn mer jämställd. Jag tänker att tjejer behöver veta att de här jobben finns. Och att det redan finns kvinnor där.