Försökshandboken

Senast ändrad: 07 maj 2024

I Försökshandboken finns aktuella anvisningar om planering och utförande av fältförsök.

Del 1 - Planering och genomförande

Ladda ner hela handboken - del 1 - version 2014-08-28 här (pdf-fil)

 

Del 2 - Handbok i statistik för fältförsök

Ladda ner hela handboken - del 2 - version 2012-03-13 här (pdf-fil)

 

Försökshandboken Del 1 - uppdelning i avsnitt

Upprättad: 2009-03-01           Gäller från: 2009-03-31

Efter varje avsnitt anges datum ('gäller från')

Klicka här för innehållsförteckning som pdf-fil

 

1. Allmänt

1.1 Förord (2009-03-31)

1.2 Syfte (2009-03-31)

1.3 Kvalitetssäkring (2009-03-31)

1.4 Terminologi (2009-03-31)

 

2. Planering och genomförande av försök

2.1 Försöksplanen (2009-03-31)

2.2 Fältkortet (2009-03-31)

2.3 PM (2009-03-31)

2.4 Försöksbeställning och mottagning av beställning (2009-03-31)

2.5 Överenskommelse med försöksvärden (2009-03-31)

2.6 Mottagning och hantering av testämnen (2009-03-31)

2.7 Hantering av data (2009-03-31)

 

3. Utläggning och skötsel av försök

3.1 Utläggning (2009-03-31)

3.2 Sådd parcellvis (2009-03-31)

3.3 Sättning av potatis (2009-03-31)

3.4 Gränsning (2009-03-31)

3.5 Märkning och skyltning (2009-03-31)

3.6 Parceller & storlek och form (2018-06-15)

3.7 Allmänna odlingsåtgärder och skötsel av försök (2009-03-31)

 

4. Försökssprutning

4.1 Hantering av bekämpningsmedel (2010-03-31)

4.2 Uppvägning av bekämpningsmedel (2014-08-28)

4.3 Sprutning med parcellspruta (2010-03-31)

 

5. Försöksgödsling

5.1 Gödsling med mineralgödsel (2009-03-31)

 

6. Registreringar

6.1 Graderingar & allmänt (2012-04-19)

6.1.1 Beståndsgraderingar i vallförsök (2012-04-19)

6.1.2 Gradering av drösning (2016-05-02)

6.2 Gradering av svampsjukdomar (2011-03-01)

6.3 Gradering av behandlingsskador (2009-03-31)

6.4 Ogräsinventering (2014-05-09)

6.5 Räkning av plantor, skott, ax, vippor

6.6 Räkning av skadegörare (2009-03-31)

 

7. Skörd

7.1 Skörd av stråsäd, oljeväxter och trindsäd (2009-03-31)

7.2 Skörd av vall och helsäd (grönmassa) (2009-03-31)

7.3 Skörd av potatis (2009-03-31)

7.4 Skörd av majs (2014-05-12)

 

8. Provtagningar

8.1 Allmänt (2009-03-31)

8.2 Jordprover (2009-03-31)

8.3 Växtprover (2009-03-31)

 

9. Protokoll

9.1 Graderingsprotokoll för svampsjukdomar o.d. (2012-06-01)

 

10. Övrigt

10.1 Utvecklingsskalor hos olika grödor

10.2 Utvecklingsskalor -gräs och baljväxter. Lämpliga för hela bestånd där det finns en samtidig spridning av stadier (2018-06-15)

10.3 Utvecklingsskalor - gräs och baljväxter. Lämpliga för enskilda plantor/skott (2018-06-15)