Om NJ-fakulteten

Senast ändrad: 09 oktober 2020

Vid fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap (NJ) arbetar vi med det som är förutsättningen för liv: mark, vatten och biologisk mångfald. Ett speciellt fokus ligger på agrara frågor.

NJ-fakultetes verksamhet berör frågor om hållbar produktion av livsmedel, foder, bioenergi och industriråvaror. Det handlar även om hållbar användning av mark, vatten och biologiska naturresurser. Fakulteten har en naturvetenskaplig tyngdpunkt, men med betydande verksamheter inom samhällsvetenskap och humaniora.

Uppdrag: att bidra med kunskap och kompetens för att lösa de nationella och globala samhällsutmaningarna med koppling till jordbruk, fiske, miljö, landsbygdsutveckling, urbanisering och naturvård.

Detta uppdrag hanteras genom fakultetens

Fakulteten har 13 institutioner som är verksamma inom 4 kluster. Verksamhet bedrivs även inom centrumbildningar och större forskningsplattformar.

Fakultetens kansli och flertalet av institutionerna är belägna i Uppsala, men verksamhet finns även i Umeå, Öregrund, Drottningholm, Karlskrona, Lysekil och Skara samt i Grimsö i Bergslagen.

Fakta:

Professor Anna Gårdmark med forskargrupp.
NJ-fakulteten har ca 1300 anställda varav ca 88 professorer.

Ca 1700 studenter på NL-fakulteten
NJ-fakulteten har ca 1700 studenter och ca 200 doktorander.

NL-fakulteten omsätter 1 miljard sek per år.
NJ-fakulteten omsätter ca 1,2 miljarder sek per år varav ca hälften från externa finansiärer.

Relaterade sidor:
Sidansvarig: mw-red@slu.se