Om NJ-fakulteten

Senast ändrad: 17 november 2020

Vid fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap (NJ) arbetar vi med det som är förutsättningen för liv: mark, vatten och biologisk mångfald. Ett speciellt fokus ligger på agrara frågor.

NJ-fakultetes verksamhet berör frågor om hållbar produktion av livsmedel, foder, bioenergi och industriråvaror. Det handlar även om hållbar användning av mark, vatten och biologiska naturresurser. Fakulteten har en naturvetenskaplig tyngdpunkt, men med betydande verksamheter inom samhällsvetenskap och humaniora.

Uppdrag: att bidra med kunskap och kompetens för att lösa de nationella och globala samhällsutmaningarna med koppling till jordbruk, fiske, miljö, landsbygdsutveckling, urbanisering och naturvård.

Detta uppdrag hanteras genom fakultetens

Fakulteten har 13 institutioner som är verksamma inom 4 kluster. Verksamhet bedrivs även inom centrumbildningar och större forskningsplattformar.

Fakultetens kansli och flertalet av institutionerna är belägna i Uppsala, men verksamhet finns även i Umeå, Öregrund, Drottningholm, Karlskrona, Lysekil och Skara samt i Grimsö i Bergslagen.

Fakta:


NJ-fakulteten har 1300 anställda varav 88 professorer.


NJ-fakulteten har 1700 studenter och 200 doktorander.NJ-fakulteten omsätter 1,2 miljarder sek per år varav hälften från externa finansiärer.

Relaterade sidor:
Sidansvarig: mw-red@slu.se