Sveriges lantbruksuniversitet

Utbildning och teknik

Här hittar du information om planering och utförande av fältförsök (Försökshandboken), försöksstatistik, försöksdokumentation samt försöksteknik och utveckling.

 

Publicerad: 04 februari 2020 - Sidansvarig: Anneli Lundkvist@slu.se
Loading…