Sveriges lantbruksuniversitet

Utbildning och teknik

Här hittar du information om planering och utförande av fältförsök (Försökshandboken), försöksstatistik, försöksdokumentation samt försöksteknik och utveckling.

 

Publicerad: 17 juni 2016 - Sidansvarig: Anneli Lundkvist@slu.se