Miljömål

Senast ändrad: 29 april 2019

På BioC har vi tre övergripande miljömål:

  • Minskad energiförbrukning med 1%/år fram till 2020, bla genom utökad värmeåtervinning och effektivare klimatskåp.Minskade CO2 utsläpp.
  • Minskade CO2 utsläpp , bla genom att minska resandet och gå från flyg till tågresor där så är möjligt.
  • Öka kunskapen om hållbar utveckling och hållbart nyttjande av naturresurser, bla genom ökad kunskap hos utbildare.

Mer om målen, handlingsplaner och resultat finns i Miljöaspektlista med värderingar


Kontaktinformation