Kontakta oss

Senast ändrad: 04 oktober 2021

Här hittar du kontaktuppgifter till ledningen och kansliet för fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap, NJ-fak.

Fakultetsledning

Dekanen har befogenheter och ansvar i den omfattning som fakultetsnämnden delegerar. Dekanen har även befogenheter och ansvar som linjechef mellan rektor och prefekter i den omfattning som rektor beslutar.

Fakultetskansli

Kansliets främsta uppgift är att bistå ledningen för fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap (NJ) och dess institutioner med beslutsunderlag och administrativt stöd.

Personalen vid kansliet arbetar med övergripande planering, ärendeberedning, ekonomistyrning, remisshantering och uppföljning inom fakultetens olika verksamhetsområden. I flertalet nämnder och utskott är kanslipersonal sekreterare och förbereder sammanträden, bereder ärenden och upprättar protokoll.

Kansliet leds av fakultetsdirektör Pär Aronsson.

Relaterade sidor:


Fakultetsledning

Dekan, ordförande i fakultetsnämnden

Torleif Härd
dekanus.nj@slu.se, 018-67 10 50

Prodekan, vice ordförande i fakultetsnämnden

Pär Forslund
Ansvarsområde utbildning på grund- och avancerad nivå
par.forslund@slu.se, 018-67 22 81

Vicedekan, ansvarsområde jordbruksvetenskap

Göran Bergkvist
goran.bergkvist@slu.se, 018-67 29 10

Vicedekan, ansvarsområde mång- och tvärvetenskap

Helena Hansson
helena.hansson@slu.se, 018-67 17 14

Vicedekan, ansvarsområde fortlöpande miljöanalys

Richard Johnson
richard.johnson@slu.se, 018-67 31 27

Vicedekan, ansvarsområde forskarutbildning

Johan Meijer
johan.meijer@slu.se, 018-67 33 21

Vicedekan, ansvarsområde jämställdhet och lika villkor

Marina Queiroz
marina.queiroz@slu.se, 018-67 25 11
Pär Aronsson
Fakultetsdirektör
Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap, SLU
par.aronsson@slu.se, 018-67 25 67

Eva Andersson Björkman
Utbildningsledare
Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap, SLU
eva.andersson.bjorkman@slu.se, 018-67 16 72, 072-530 37 73

Bo Aspman har gått i pension.
Vänligen kontakta fakultetsdirektör Pär Aronsson
par.aronsson@slu.se, 018-67 25 67

Malin Ekström, Jämställdhets- och lika villkorshandläggare vid fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap och fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap, SLU
malin.ekstrom@slu.se, +46 18-67 10 15, +46 730 83 14 65

 Eva Enström
Handläggare
Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap, SLU
eva.enstrom@slu.se, 018-67 12 02

Charlotta Eriksson
Administratör
Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap, SLU
charlotta.eriksson@slu.se
, 073-049 48 81

Marie Forsberg
Fakultetssekreterare
Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap, SLU
marie.forsberg@slu.se, 018-67 10 21

Sanita Fröman
Fakultetsekonom
Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap, SLU
Sanita.Froman@slu.se, 018-67 10 33

Sarah Hedenskog
Handläggare
Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap, SLU
sarah.hedenskog@slu.se, 018-67 12 09

Kristine Koch
Forskningssekreterare
Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap, SLU
kristine.koch@slu.se, 018-67 22 48

Johanna Nilsson
Utbildningshandläggare
Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap, SLU
johanna.nilsson@slu.se, tel 018-672244

Gabriella Persdotter Hedlund
Utbildningsledare
Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap, SLU
gabriella.persdotter.hedlund@slu.se, 018-67 26 36

Zsuzsanna Sundström
Fakultetshandläggare
Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap, SLU
zsuzsanna.sundstrom@slu.se, 018-67 12 66

Sidansvarig: mw-red@slu.se