Kommunikationsteknik som verktyg mot överanvändning av antibiotika i Östra Afrika

Senast ändrad: 27 december 2021
Nötkreatur Uganda

I samarbete med partners i Kenya och Uganda utvecklar SLU-forskare ny teknik som skall förbättra hantering av djursjukdomar och användning av antimikrobiella medel i Östra Afrika. Projektet rör informations- och kommunikationslösningar och finansieras av the Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance.


Kontaktinformation

Susanna Sternberg Lewerin, professor i epizootologi & smittskydd
Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap, SLU
susanna.sternberg-lewerin@slu.se
018-67 31 92