Fåravelsvärdering för olika produktionssystem

Senast ändrad: 13 mars 2018

I detta projekt vill vi utveckla avelsvärderingen för får i olika produktionssystem.

I avelsvärderingen av får i Sverige behandlas en egenskap som mäts på djur i konventionell och ekologisk produktion som samma egenskap. Både genetiska parametrar (arvbarheter och samband mellan egenskaper) och avelsmål kan dock skilja sig mellan produktionssystem. Vårt mål är att utveckla avelsvärden som innefattar flera egenskaper, t.ex. tillväxt och kullstorlek, för olika produktionssystem och raser.

Vi använder data från päls-, finull- och texelfår från Elitlamm för att skatta genetiska parametrar för egenskaper som tillväxt, kullstorlek livslängd och produktkvalitet (slaktkropp, ull och päls) och jämföra dem mellan får i ekologisk och konventionell produktion. Andelen får i ekologisk produktion varierar från tjugo till några få procent för dessa raser. Vi skattar också fenotypiska skillnader mellan ekologisk och konventionell produktion.

Både kostnader och inkomster skiljer sig mellan raser och mellan produktionssystem. Med en bioekonomisk modell beräknar vi ekonomiska vikter för de egenskaper som används i avel idag, och ytterligare egenskaper som tackans livslängd.

Med kunskap om fenotyp-medelvärden, genetiska parametrar och ekonomiska vikter kommer vi konstruera avelsvärden som kombinerar flera typer av egenskaper, t.ex. tillväxt och köttighet, kullstorlek och pälskvalitet. Separata avelsvärderingar för får i ekologisk och konventionell produktion kan vara motiverat om de ekonomiska vikterna och eller de genetiska parametrarna skiljer sig avsevärt mellan ekologisk och konventionell produktion.

Fakta:

Projektet finansieras av SLU Ekoforsk och Stiftelsen Svensk Fårforskning

Projektledare: Lotta Rydhmer

 

Övriga medverkande: Elisabeth Jonas, Kim Jäderkvist Fegraeus