Genetisk variation hos nutida och forntida svenska får

Senast ändrad: 12 mars 2018

Vi vill ta reda på hur mycket genetisk variation som finns i de svenska raserna av får. Vi vill även jämföra nutida får med får som fanns i Sverige förr i tiden.

Genom att studera fårens DNA och stamtavlor kan vi beskriva hur mycket genetisk variation som finns i olika raser av får i Sverige. Vi undersöker även vilka Svenska raser av får som är närmast släkt med varandra samt hur nära släkt de svenska raserna av får är med raser av får i andra länder.  Vi har samlat in prover från mer än 1000 får i Sverige. Några av proverna har redan hunnit undersökas med olika metoder, men det är ett pågående projekt och fler prover kommer att undersökas i framtiden. Vi kommer även att undersöka DNA från gamla arkeologiska prover och genom detta kunna jämföra nutida och forntida får.

Den ras vi hittills studerat i mest detalj är Gutefår. Vi har visat att inveln ligger på en låg och stabil nivå och att bevarandeprogrammen ser ut att vara framgångsrika.

Studier av endogena retrovirus av raserna Klövsjöfår, Värmlandsfår, Finullsfår, Gutefår och Roslagsfår visade att de hade egenskaper som är kännetecknande för primitiva raser som kom till Europa med den första vågen av invandring av får.

Vi håller på att analysera data från så kallade SNP-chip (hundratusentals platser i fårens DNA) för att få mer detaljerade resultat av fårens variation och ursprung.

Fakta:

Finansiärer: Kungliga skogs- och lantbruksakademien, Jordbruksverket samt Erik Philip-Sörensens stiftelse

Projektledare: Anna M Johansson

Övriga medverkande: Elisabeth Jonas, Christina Rochus

Tid: Projektet startade 2013 (har inget slutdatum)