Bröstbensskador hos höns

Senast ändrad: 25 januari 2018

Detta EU-projekt kommer att förse värphönsnäringen med innovationer inom avel, nutrition och skötsel som är nödvändiga för att lösa problemen med bröstbensskador hon höns. En förbättring av hälsostatusen är nödvändig för att uppfylla de krav som ställs av EU.

Den höga frekvensen och de allvarliga hälsokonsekvenserna av bröstbensskador gör att dessa utgör ett av de största välfärdsproblemen inom värphönsproduktionen. Detta framförs av flera ledande välfärdsorganisationer, bl a Farm Animal Welfare Committee (FAWC) i Storbritannien och European Food Safety Authority (EFSA). Detta projekt, som är en s k COST Action, strävar efter att skapa en samarbetsplattform för att utröna orsakerna bakom bröstbensskador och finna lösningar för att minska såväl frekvens som hälsokonsekvenser. Genom att koordinera bl a möten, utbildningsträffar och vetenskapliga utbyten för nätverket samman ett vitt spektrum av kompetenser och discipliner. Dessa nya och transdisciplinära diskussioner kan medföra en ökad grad av nya lösningar på problemet. Deltagarna i projektet kommer från många olika intressenter, t ex forskare, beslutsfattare, civilsamhället och näringen. Mångfalden av deltagare gör att forskning och utveckling riktas mot påtagliga resultat som bidrar till att förbättra såväl djurens välfärd som lantbrukarens ekonomi. Mer information finns på projektets hemsida keelbonedamage.eu.

Fakta:

Projektet är finansierat av: EU (COST Action)

Projekttid: 2016-2020

Projektledare: Dirk-Jan de Koning

Övriga medverkande: Helena Wall (Institutionen för husdjurens utfodring och vård)