God benhälsa hos suggor- kan registreringar med objektiva mätmetoder för gånganalys och fysisk aktivitet förbättra benhälsan hos suggor?

Senast ändrad: 02 november 2017

Hälta och dålig benkvalitet utgör ett stort välfärdsproblem inom grisuppfödning och är en av de vanligaste anledningarna till att suggor avlivas i förtid.

I ett led för att förbättra benhälsan studeras i detta projekt hälta och benkvalitet hos suggor genom att registrera fysiska aktivitet med hjälp av accelerometerteknik (aktivitetsmonitorer), deras gång, statiska belastning och tyngdpunkt med hjälp av tryckmätningsmatta, samt med konventionell visuell bedömning av rörelse och benställning. Dessa data ska senare korreleras till suggornas genetiska profil för framtida avelsåtgärder.

Forskargrupp: Anna Bergh (inst kliniska vetenskaper, SLU), Magdalena Jacobsson (inst kliniska vetenskaper, SLU), Elisabet Jonas (inst husdjursgenetik, SLU), Gabriella Lindgren (inst husdjursgenetik, SLU), Katja Nilsson (inst husdjursgenetik, SLU)

Finansiärer: VH-fakulteten (SLU) och Formas