Analys av data från svinavels- och bruksbesättningar

Senast ändrad: 24 februari 2018

Data från svenska avelsbesättningar och smågrisproducerande besättningar är en stor tillgång för praktisk inriktade studier, både för Master-studenter och för doktorander.

Data från avelsbesättningar har ställts till förfogande av avelsföretaget Nordic Genetics, och data från smågrisproducerande besättningar (extraherat från WinPig-systemet) har ställts till vårt förfogande av Gård&Djurhälsan (efter överenskommelse med resp. besättningsägare).

Fakta:

Projektet är finansierat av: varierar

Projekttid: 1980-

Projektledare: Nils Lundeheim