Djurhälsa i svenska djurbesättningar

Senast ändrad: 26 januari 2018

Projektet/samarbetet innefattar analys och sammanställningar av data som är insamlade inom Gård&Djurhälsans (tidigare Svenska Djurhälsovården) arbete med förebyggande djurhälsovård för lantbrukets djur. Därtill hjälp med planering och genomförande av försök och studier i livdjursproducerande besättningar.

Exempel på dessa analyser är kvartalsvisa sammanställningar av förekomsten av slaktanmärkningar i den svenska rutinslakten (såväl gris, nöt och får).

Fakta:

Projektet är finansierat av: Gård & Djurhälsan AB

Projekttid: 1980-2018

Projektledare: Nils Lundeheim