Välfärdsindikatorer vid slakt

Senast ändrad: 26 januari 2024

Förbättrad djurvälfärd vid slakt av grisar och nötkreatur – utvärdering och utveckling av välfärdsindikatorer och dess samband till köttkvalitet

Projektansvarig: Anna Wallenbeck, institutionen för husdjurens miljö och hälsa (HMH), SLU Skara.

I samarbete med: Lotta Berg, Anders Karlsson och Josefine Jerlström, institutionen för husdjurens miljö och hälsa, SLU Skara. Cecilia Lindahl och Ann Kristina Lind, RISE. Paula Quintana Fernandez, KRAV.

Djurvälfärd, d.v.s. djurets subjektiva upplevelse och dess biologiska funktion och förmåga att anpassa sig till miljön det hålls i inkluderar alla delar av djurets liv. Även om tiden som djuret tillbringar på slakteriet är relativt kort, har hanteringen innan och vid slakt stor påverkan på djurets välfärd.

På slakteriet exponeras djuret för flera stressfaktorer såsom obekanta ljud, lukter och möten med okända individer. Utöver att stress påverkar djurets välfärd negativt så leder stress till försämrad köttkvalitet. Trots att sambanden mellan uppfödningssystem, metoder för hantering av djur på slakteriet, djurvälfärd, produktionseffektivitet och köttkvalitet förefaller uppenbara, så är den hittilsvarande forskningen på detta område mycket begränsad.

Det långsiktiga målet med projektet är att utveckla och förbättra djurvälfärden vid slakt av nöt och gris genom att utveckla hanteringen av djuren vid slakt av ekologiskt certifierade djur. Det här tre-åriga projektet genomförs i tre steg med de specifika målen att:

  1. kartlägga och validera välfärdsindikatorer,
  2. undersöka hur djurvälfärden påverkas av uppfödning och hantering av djuren vid slakt samt att
  3. utveckla ett protokoll för att övervaka djurvälfärden baserat på resultaten i de två första stegen.

Projektet startar 2021

Fakta:

IFOAM och KRAV har egna standarder och regelverk för hantering av ekologiska djur vid slakt, medan EU:s regelverk för ekologisk produktion saknar sådana regler utöver den grundläggande lagstiftningen. Det finns ett stort behov av vetenskapligt baserad utveckling av hantering, och regelverk för hantering, vid slakt av djur från ekologiska produktionssystem.